Vi behöver vetenskapliga belägg

– Efter två år som ordförande i Vetenskapsrådet är jag fortfarande förbluffad över hur paradoxalt vi bedömer forskning och forskningspolitik. När vi diskuterar så tillåter vi oss även på den nivån att göra det utan stöd av forskning och vetenskapliga belägg.

Björn von Sydow, ordförande i Vetenskapsrådet, lät uppriktigt förvånad över sakernas tillstånd i den ”tankeställare” han levererade vid SULF:s
kongress.
Diskussionerna förs inte mot en bakgrund av vetenskaplighet och forskning utan snarare mot att befästa i första hand egna erfarenheter, sade han.
– Vi diskuterar till exempel om det nationellt borde avsättas två eller tre procent av BNP till forskningsfinansiering
i Sverige. Men samtidigt är samhällsnyttan av en sådan satsning bara ”så där” belagd. Vi vet helt enkelt inte så mycket om vilka effekterna skulle bli.
Detsamma gäller forskningens organi-sation. Ska den vara målstyrd eller bygga på nyfikenhet? Med andra ord ska vi satsa på Försvarets Forskningsinstitut eller teologiska fakultetet?
Vi behöver mera forskning om forskningspolitiken, menade Björn von
Sydow.

GÖRAN STEN


Kategorier: Arkiv