Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

(s) vill inte ha detaljstyrd forskning

Socialdemokraterna och miljöpartiet har lämnat var sin motion som svar på regeringens forskningsproposition. Bland de regeringsförslag som båda oppositionspartierna kritiserar är den ökade detaljstyrningen av forskningen.

19 december, 2008
Universitetsläraren

Socialdemokraterna vill öka tillskottet till forskningen med cirka en miljard kronor för perioden 2009–2012, jämfört med regeringens förslag att höja nivån med cirka fem miljarder.
Partiet vänder sig också mot den ökade detaljstyrning av forskningen som regeringen föreslår.
– Vi markerar väldigt hårt mot den detaljstyrning som regeringen ägnar sig åt. Inte minst när det gäller de strategiska områdena, där vi tycker det är en återgång flera decennier tillbaka i statlig styrning. Vi tror det kommer att leda
till sämre kvalitet i forskningen, säger Mikael Damberg, ledamot i utbildningsutskottet och ansvarig för högskolefrågor inom socialdemokraterna.
Partiet vill ge unga forskare bättre villkor.
– Jag är väldigt förvånad att regeringen skriver så lite om dem i sin proposition när vi vet att det inte blir någon forskning gjord om man inte har forskare. Vi tycker att man skulle ha tagit tillfället att både skärpa kraven på tryggare anställningsformer för de unga forskarna och också titta på fler karriärtjänster i form av bland annat postdoctjänster, säger han.
Partiet är också kritiskt till hur regeringen vill fördela forskningsanslag utifrån storleken på externa forskningsanslag och antal citeringar i vetenskapliga tidskrifter.
– Vi är för kvalitetsindikationer för att fördela också fakultetsmedel ut till högskolan. Men vi är djupt oroade över vad regeringen har totat ihop för system. Ingen vi talat med tror att det här systemet kommer att vara hållbart. Det får sådana konstiga snedvridningseffekter, bland annat en systematisk diskriminering av nyare universitet.

Föreslår kontrollstation
Socialdemokraterna föreslår därför att man inrättar en kontrollstation 2010/2011 för att utvärdera och rätta till felaktigheter och vill avsätta 400 miljoner kronor för att motverka strukturell snedvridning.
– Fullföljer man det här systemet rakt av utan att följa upp parametrarna och viktningarna kan det leda till helt fel konsekvenser, säger Mikael Damberg.
Partiet är också kritiskt till att regeringen vill avveckla de branschprogram som den förra socialdemokratiska regeringen införde.
– Det är näringslivsnära forskning som är viktig för att få jobb och tillväxt framöver. Det är obegripligt att regeringen väljer att avveckla alla branschprogram utom fordonsprogrammet.
– Till skillnad från socialdemokraterna trycker miljöpartiet i sin forskningsmotion på att regeringen inte satsar tillräckligt på klimatforskning. Partiet vill därför anslå 170 miljoner mer till just den forskningen. Också den detaljstyrning av forskningen som regeringen föreslår vänder sig miljöpartiet mot, liksom vilka kvalitetskriterier regeringen föreslår ska styra tilldelningen av forskningsmedel. Partiet vill istället använda de betydligt fler kvalitetskriterier som Resursutredningen föreslog 2007.

PER-OLOF ELIASSON

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023