Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Många och rika diskussioner vid kongressen, skriver förbundsdirektör Git Claesson Pipping.

Kongressen bjöd på många och rika diskussioner. Inte minst diskuterades förbundets nya program för universitetslärarnas pedagogiska utveckling och meritering. Andra viktiga frågor rörde immaterialrätt, PUL och frågan om vem som äger rätten till våra röster.

19 december, 2008
Universitetsläraren

Allt fler lärare får förslag från sina arbetsgivare att man ska överlåta äganderätten, allt fler lärosäten vill spela in och återanvända lärares föreläsningar, och den inspelningsutrustning varje student bär på sig är ett hot mot integriteten. Samtidigt ger all den nya tekniken fantastiska möjligheter i undervisningen. Men de frågor som uppstår måste lösas.

DE I SÄRKLASS MEST omdiskuterade frågorna rör arbetsmiljön och arbetstiden. Det är utan tvekan de frågor som bekymrar medlemmarna mest. Prob-lemet är mångfacetterat: det är dels en resursfråga, dels en kvalitetsfråga och dels en ledningsfråga/arbetsmiljöfråga.
Det finns för lite resurser för att lärarna ska kunna lägga ned den tid de tycker att varje kurs förtjänar – därför buffrar de med sin fritid. Det finns för lite resurser för att varje lärare ska ha möjlighet att vara vetenskapligt aktiva – vilket också är nödvändigt för kvaliteten.
Och det är stressande att möta den misstro arbetsgivaren visar genom att vilja ta bort omräkningstal och beräkningsgrunder. I privata näringslivet är det självklart att varje projekt tidplaneras och redovisas som en naturlig del av styrningsprocessen.
Men när universitetslärarnas arbetstid regleras på detta sätt anses det omodernt och ska ersättas med det omoderna sätt på vilket TA-personalens tidplaneras, det vill säga inte alls. Det är inte att undra på att universitetslärarna känner sig misstrodda!

SEDAN HAR KONGRESSEN förstås också diskuterat verksamhetsplan och beslutat om budget. Vi har många viktiga frågor framför oss. Rekryteringen är en sådan, det gäller att vi alla hjälps åt, pratar med kollegorna runt fikabordet och ser till att alla nyanställda får frågan om de vill bli medlemmar.

KONGRESSEN GAV OCKSÅ tillfälle att träffa en del av dem som tagit steget att tacka ja till ett förtroendeuppdrag i SULF. Förutom kongressförhandlingarna passade många på att utbyta erfarenheter med sina kollegor från andra delar av landet. Någon kanske fick inspiration och nya idéer i samtal med representanterna från Högskolan Väst som vann rekryteringspriset?
Någon annan passade kanske på att prata med ombuden från Högskolan Dalarna där diskussionen om upphovsrätten till universitetslärarnas material är i full gång? Kanske har någon utbytt erfarenheter med umeåombuden om hur man ska hantera att studenter betygsätter lärare på nätet?

KONGRESSPERIODEN KOMMER att bjuda på flera angelägna frågor, och långt ifrån allt som kommer att hända är negativt. Högre utbildning och forskning har under de senaste åren blivit allt hetare i den politiska debatten – detta måste så småningom betyda att universitetslärarnas villkor blir bättre. Jag önskar den nya styrelsen lycka till i sitt arbete!

GIT CLAESSON PIPPING
Förbundsdirektör i SULF

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023