Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

”Jag kan inte tänka mig något bättre yrke än universitetslärarens”

Den nyvalda SULF-ordföranden Anna Götlind avtackade sin företrädare Christoph Bargholtz och talade om hur hon känt ”viss bävan”, för att som kvinna och historiker, dessutom från en liten högskola, (Dalarna) få efterträda en man och naturvetare vid ett stort universitet (Stockholm).

19 december, 2008
Universitetsläraren

Du är så väldigt lång också och syns så bra i en talarstol, medan jag är rätt kort, sade Anna Götlind och fortsatte med mer allvar att berömma företrädaren, för ”en imponerande formuleringskonst” och framgångsrikt styrelsearbete.
I detta sitt första tal till en kongress ville också Anna Götlind ta tillfället i akt att visa vem hon är, nämligen historiker, detta genom att berätta om svensk Sjuksköterskeförenings dynamiska ordförande, Gerda Höjer. Hennes fackliga ledarskap kännetecknades av framgång i löneförhandlingar och inte minst rekrytering, under Höjers ordförandeperiod, från 1945 och femton år framåt, växte medlemsantalet från 10 000 till 30 000. Anna Götlind anknöt sjuksköterskehistoriken till nutid och SULF-perspektiv genom att påminna om att dagens sjuksköterskor också finns på lärosätena, därmed tänkbara förbundsmedlemmar, rekryteringsfrågan är väsentlig för nya ordföranden:
– Tänk om ni som är här idag kan rekrytera varsin ny medlem före jul, det vore väl en fin julklapp till förbundet.

Medeltida yrke
Hon talade vidare om universitetslärare och ny teknik, ”vårt yrke håller på att förändras mer än det någonsin gjort tidigare, trots att det har funnits sedan medeltiden”.
Anna Götlind efterlyser därför mer diskussion om hur tekniken kan användas för att utveckla yrket.
– Och jag kan inte tänka mig något bättre yrke än universitetslärarens, som ger både kontakt med studenter och med forskning, möjlighet att utvecklas både pedagogiskt och vetenskapligt.

Fotnot: se också Universitetsläraren 17/08 och förbundets hemsida www.sulf.se

MARIELOUISE SAMUELSSON

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023