Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Ett starkt SULF kommer att behövas i framtiden

– Det är två år sedan vi senast möttes till kongress med Sveriges universitetslärare. Två bitvis mödosamma år, där många av oss har kämpat med Bolognaprocess och kursplaneomläggningar utöver de ordinarie arbetsuppgifterna. Men kanske kan vi nu med förslagen från den stora Befattningsutredningen äntligen skymta en av lösningarna på den ökande vardagsstressen.

19 december, 2008
Universitetsläraren

Det var en både bister och hoppfull Christoph Bargholtz, som inledde Sulf:s
nionde ordinarie kongress 19–20 november på Djurönäset i Stockholms skärgård. En kongress som efter fyra mandatperioder dess-utom var hans sista som förbundets ordförande. Åtta år som bjudit både vin och vatten, menade han i sitt öppningsanförande inför de 86 ombuden, gäster och kanslipersonal.
För två år sedan slopades avdragsrätten för fackföreningsavgiften, ingen stor sak kanske. Värre var de mycket kraftiga höjningar av avgiften till arbetslöshetskassan, som också drabbade SULF.
– Även om vi nu kan se att konsek-venserna för förbundet blev mindre än vi befarat. Totalt tappade vi kanske fem procent, måttligt men ändå ett hack i medlemskurvan. Idag är avgiften till akademikernas a-kassa snart tillbaka på de 90 kronor den var när eländet startade.
Han fortsatte:
– Med Befattningsutredningen anvisas vad som förefaller vara vägen ut ur visstidseländet på universitet och högskolor. Vi vet inte ännu men hoppas.
– Samtidigt måste jag erkänna att man som universitetslärare just nu lever i en spännande tid. Vår roll och våra områden står i centrum på ett sätt, som vi verkligen inte varit bortskämda med. Den senaste valrörelsen var nog den första där partierna övertrumfade varandra i sina förslag till satsningar på forskningen.
Och en stor del av äran att den nya diskursen kring högskolan kommit till stånd tillfaller SULF. Inte minst när det gäller inställningen till grundläggande frågor som kvalitet och forskningsanknytningens betydelse för grundutbildningen, menade han.
– Här tycker jag också att vi kan vara stolta över det basanslag för forskning på 8000 kr per student som regeringen läger fast i sin forskningsproposition.

Hitta definitioner
Vilka är då visionerna, vägen in i framtiden, frågade han retoriskt sig själv.
– Med utgångspunkt i forskningspropositionen kan man ju säga att forskningen tillförs väldigt mycket pengar, men ändå mindre än vad som utlovades. Inom många forskningsområden kommer man även i fortsättningen att vara glad om man för en tid lyckas hejda den fortgående urholkningen av resurserna.
En av SULF:s uppgifter blir att även fortsatt hålla uppmärksamheten riktad på den urholkning av forskningsresurserna som pågår i det tysta. En annan viktig uppgift blir att verka för en rikare definition av kvalitet i svensk forskning än den som regeringen lägger fast i forskningspropositionen.
– Vi måste hitta fram till definitioner som stimulerar forskningen även utanför de etablerade huvudfårorna, betonade han.
Och hur det än blir med nya driftformer för högskolan så kommer behovet av kollektivavtal och ett starkt lokalt fack att öka.
– Risken för att den svenska högskolan kommer att avgiftsbeläggas är överhängande. Och då inte bara för studenter från de allra fattigaste delarna av världen utan för alla. Ekonomiskt är det en statsfinansiell fråga, för lärosätena betyder det inte mycket. Men det kan bidra till att förändra synen på vad en högskola är.
Det finns institutioner där elever och lärare i samverkan skapar ny kunskap, men där kan också finnas ”utbildningsföretag” där kunskapen ligger förpackad på hyllor färdig till försäljning.
– Här har SULF och våra allierade, inte minst SFS, en viktig uppgift framför oss. Framtiden pockar på vår uppmärksamhet och där behövs ett starkt universitetslärarförbund, som en viktig aktör för utvecklandet av svensk högskola och forskning, slutade Christoph Bargholtz sitt öppningsanförande.

GÖRAN STEN

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023