Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Brist på resurser ledde till nedläggning av Sister

Sister läggs ned efter tio år. Orsaken är att institutet inte längre kan få basfinansiering. – I Sverige har man svårt för fristående granskningsinstitutioner. Man vill helst att granskningar ska utföras av myndigheter. Det är med stor sorg som jag har medverkat i nedläggningsbeslutet, säger Göran Blomqvist, ordförande i Sisters styrelse.

19 december, 2008
Universitetsläraren

När Sister, Institutet för studier av utbildning och forskning, inrättades i maj 1999 garanterade Strategiska stiftelsen (SSF), KK-Stiftelsen, Stint och Riksbankens Jubileumsfond att under tio år stå för basfinansieringen.
Efter tio år har nu Strategiska stiftelsen beslutat att inte längre finansiera verksamheten och ingen annan institution vill eller kan gå in i stället.
Därför kommer Sister att avvecklas efter årsskiftet. Pågående projekt görs klara under våren 2009 och nedläggningen beräknas vara genomförd under april månad. De elva personer som är anställda på Sister, varav tio är forskare och utredare, kommer att sägas upp.
Sister är en fristående organisation som har analyserat och granskat högre utbildning och forskning. Institutet har under de tio åren kommit ut med 80 rapporter eller böcker.
– Jag tycker naturligtvis det är synd att Sister avvecklas,
det finns en stor efterfrågan på det vi gör, säger Sisters vd Enrico Deiaco.

Vad kommer du själv att göra efter Sister?
– Jag vet inte. Jag har flera projekt som jag måste avsluta inom Sister, de projekt som vi håller på med kommer att göras klara, publiceras och spridas. Efter det tar jag semester så får jag se vad jag gör sedan. Det har ju hela tiden sagts att det finns en tioårsgräns för Sister.
– Ibland har man närt förhoppningar att någon annan ska ta över finansieringen men det är ingen annan som kan. Det är ett strukturproblem i systemet att det inte finns fler fristående institut, inte minst när det gäller de viktiga universitets- och forskningspolitiska frågorna, säger Enrico Deiaco.
Göran Blomqvist tror snarare att orsaken till att Sister läggs ned är en ideologisk spärr än ett systemfel i finansieringen.
– I Sverige har man svårt för fristående granskningsinstitutioner och fristående tankesmedjor. De tankesmedjor som finns är knutna till exempelvis ett politiskt parti och granskning ska tydligen helst utföras av myndigheter, säger han.

En ideologisk spärr
Sisters budget har varit måttligt stor,
omslutningen för 2007 var 10,4 miljoner kronor. Basfinansieringen var på 25
procent, 2,6 miljoner kronor, medlemmarna (däribland SULF) stod för
700000 kronor och externa anslag och uppdragsforskning för cirka 7,1 miljoner kronor.
– Strategiska stiftelsen stod för en miljon av basanslaget och när SSF inte ville fortsätta har vi försökt hitta nya finansiärer men ingen har nappat, säger Göran Blomqvist, som förutom styrelseordförande i Sister (och SULF:s före detta förbundsdirektör) är vd för Riksbankens Jubileumsfond.

Kunde inte Riksbankens Jubileumsfond skjuta till pengarna som saknas?

– Vår styrelse anser inte det. Vi beviljar bara sex procent av forskarnas ansökningar och i den konkurrensen måste man prioritera hårt, säger Göran Blomqvist.
Han säger att Sisters basanslag hela tiden egentligen har varit alltför lågt och att det med tiden blivit allt svårare att komma till avslut på externa anslag.
Beklagar nedläggningen
Göran Blomqvist beklagar att Sister måste läggas ned och påpekar att det behövs en sådan mötesplats mellan forskare och praktiker dit man kan rekrytera duktiga människor och där man kan studera, analysera och granska högre utbildning, forskning och innovationsarbete.
– Sister behövs i det svenska samhället. Forskning och högre utbildning är en så stor budgetpost att det finns ett stort behov av en fristående granskande institution.
Någon annan verksamhet som kan ta över Sisters arbete finns inte.
– Men det intellektuella innehållet i Sister kommer att tas till vara. Vi kommer att se till att publikationerna finns tillgängliga och hemsidan kommer att finnas kvar, säger Göran Blomqvist.

PER-OLOF ELIASSON

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023