Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Konstnärlig forskning i fokus på världskonferens i Göteborg

Centrum för ELIA:s tionde biennal i månadsskiftet oktober november var ett stort tält på Götaplatsen i Göteborg, symboliskt placerat framför Konstmuseet, mitt emellan Konserthuset och Stadsteatern, ett stenkast från Stadsbiblioteket. – Med konferensen vill vi sätta den konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet på kartan, säger projektledaren Ulf Dalnäs.

18 december, 2008
Universitetsläraren

I det stora tältet på Götaplatsen pågår Interactive Forum för fullt. Konferensdeltagare minglar, byter visitkort, tar en öl i baren och besöker de 22 miniutställningarna där olika lärosäten presenterar sin verksamhet. De flesta konstnärliga utbildningarna som presenterar sig är från Europa men det kommer också delegater från Ghana, Japan, Kina, Sudan, Iran, Tanzania, Kanada och USA med flera. Framåt natten avlöses Interactive Forum av en rad presentationer enligt Pecha Kucha-traditionen, varje deltagare får sex minuter och 20 Powerpointbilder på sig vilket ger ett snabbt tempo och gör presentationen till mer av en show.
– Tältet är ett kulturellt experiment som är nytt för den här ELIA-konferensen, säger Ulf Dalnäs, projektledare och utbildningsledare vid konstnärliga fakulteten.

Första gången i Sverige
European League of Institutes of the Arts, ELIA, är en organisation med säte i Holland som funnits i 20 år. Det är en sammanslutning av utbildningar från samtliga konstnärliga områden, både arkitektur, musik och fria konster är med. Styrelsemedlemmarna kommer från hela Europa.
– ELIA är unik i världen och lockar också medlemmar från hela världen, 340 institutioner i 60 länder är medlemmar, säger Ulf Dalnäs.
ELIA:s biennal arrangeras runt om i Europa, det här är första gången i Sverige och deltar gör drygt 500 delegater från 39 länder i alla världsdelar, med undantag av Sydamerika.
Framför tältet, alldeles bredvid Carl Milles Poseidonstaty på Götaplatsen, formar ölbackar staplade på varandra ordet ELIA och i tältet är nästan all inredning uppbyggd av ölbackar.
– Det är återanvändning, bara att montera ned och lämna tillbaka dem när konferensen är slut, säger Ulf Dalnäs.
Det är ett uttryck för det miljötänkande som är en del av konferensens tema.
Temat för konferensen är inte formulerat i text utan grafiskt, med bilder från ett samarbete mellan Bryndís Snæbjörnsdóttir och konstdocenten Mark Wilson från England.
Fotografierna föreställer uppstoppade isbjörnar placerade i olika miljöer inom-hus. På omslaget till biennalens program är isbjörnarna instoppade i trånga glasmontrar i något som verkar vara ett museum.
– Det är ett inlägg i den aktuella miljöfrågan, den fria vilda isbjörnen, som nu är hotad av uppvärmningen av Arktis, uppstoppad och placerad inomhus. Den symboliserar också det fria, konstnärliga, otämjbara som uppstoppats i universitetsstrukturen, säger Ulf Dalnäs.
Bryndís Snæbjörnsdóttir är doktorand vid den konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet och isbjörnsbilderna ingår som ett av tre projekt i hennes avhandlingsarbete. Just konstnärlig forskning är ett av konferensens huvudteman.
–Den konstnärliga forskningen växer starkt i Europa. En trend som hänger samman med detta är att de konstnärliga universiteten blir allt fler, säger Ulf Dalnäs.

Verk av doktorander
För att manifestera den konstnärliga forskningens kraft hör till biennalen en utställning på Göteborgs konstmuseum, ”Talkin’ Loud and Saying Something!” som visar verk av olika doktorander och forskare inom konstområdet.
– Det är första gången vi ställer ut konstnärlig forskning som konst här i Göteborg, påpekar Ulf Dalnäs.
Dessutom finns fristående utställningar i Konsthallen, Stadsbiblioteket och Röhsska museet som också på olika sätt kommenterar förhållandet mellan konst och forskning.
På utställningen i Konstmuseet noterar man att alla deltagarna använder video i kombination med andra tekniker.
Däribland märks Sopowan Boonnimitra, en av de första tre som doktorerade i konst vid Lunds universitet 2006, som tar upp tillvaron i ett holländskt flyktingläger och Annica Karlsson Rixon som i samarbete med Anna Viola Hallberg visar ett arbete om främst lesbiska och bisexuella kvinnor i St Petersburg. Bland annat låter de sju personer i tv-monitorer mot bakgrund av en jättelik dvd-projektion av floden Neva berätta om sina liv och sina reflektioner.
Annica Karlsson Rixon doktorerar för närvarande vid Högskolan för fotografi vid Göteborgs universitet.

Fem huvudteman
Konferensen hade fem huvudteman med separata symposier.
Förutom den redan nämnda konstnärliga forskningen i Europa var de övriga fyra:
• Kvalitetsarbetet vid de konstnärliga utbildningarna i Europa.
• Vem har ansvaret för de konstnärliga utbildningarna?
• Konsten i mångkulturella samhällen och
• Konstnärliga utbildningars betydelse för tillväxt och välbefinnande i regionen.

Inför den sista punkten har en studie gjorts i samarbete med kulturgeografiska institutionen vid Göteborgs universitet. Den presenterades i samband med konferensen.
Vid biennalen fanns också sessioner för tio olika konstnärliga områden som täcker hela skalan från design och mode över film och dans till musik och opera.
Sessionerna arrangerades på olika institutioner vid konstärliga fakulteten utom den för arkitektur som ägde rum på Arkitektursektionen vid Chalmers tekniska högskola.
I samband med sessionerna hade institutionerna öppet hus med arrangemang där utbildningarna visade upp sin verksamhet.
Den konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet har flera motiv för att arrangera den här konferensen.
Man vill skapa hållbara relationer i regionen, och få långsiktiga samarbetspartners som till exempel de organisationer som verkar i kulturområdet.
Man vill också profilera sig inom det egna universitetet och visa vad man kan inom det konstnärliga området.
Men det kanske främsta motivet är internationellt orienterat.
–Vi vill att den konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet ska bli en tydlig spelare internationellt bland de konstnärliga utbildningarna. Det har vi redan lyckats med. Vi har varit i världens konstnärliga utbildningars blickfång de två senaste åren och den effekten kommer att bli varaktig, säger Ulf Dalnäs.

PER-OLOF ELIASSON

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023