Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Notiser

17 december, 2008
Universitetsläraren

Lärosäten fördjupar samarbetet

Högskolan Väst och Göteborgs universitet har kommit överens om ett ”långtgående samarbetsavtal”, enligt ett pressmeddelande från Högskolan Väst.
Avtalet undertecknades i slutet av oktober ”med avsikt att säkra och utveckla kvalitet och attraktivitet inom utbildning och forskning hos de båda lärosätena”.
Samarbetet kan resultera i fler gemensamma utbildningar, samordnade anställningar och gemensamt utvecklingsarbete.
En avsiktsförklaring om samarbete mellan parterna undertecknades i februari i år. Sedan dess har en arbetsgrupp utarbetat ett mer långtgående avtal.
– Vår ambition med alliansen är att ytterligare stärka den
högre utbildningen i Västsverige, säger Lars Ekedahl, rektor vid Högskolan Väst.
– Våra verksamheter kompletterar varandra och vi har mycket att vinna på att bilda en allians, säger Pam Fredman, rektor vid Göteborgs universitet.

Regeringen behöver fler uppgifter om högskolan

– Regeringen bör inhämta mer underlag från lärosäten och Högskoleverket om kvaliteten i högre utbildning. För att leva upp till målet att den svenska högskolan ska erbjuda hög kvalitet ur ett internationellt perspektiv krävs också att regeringen tar initiativ till fler jämförelser mellan svenska och utländska utbildningar, säger riksrevisor Karin Lindell i ett pressmeddelande från Riksrevisionen.
Riksrevisionen har granskat regeringens rapportering till riksdagen om lärosätenas kvalitet mot bakgrund av årliga underlag från lärosätena och Högskoleverket.
Granskningen visar att det behövs bättre kunskaper om kvalitetsläget. Enligt revisionen har flera utbildningar genomgående god kvalitet, men det finns stora möjligheter till förbättringar.
Riksrevisionen tycker att regeringen, för att få en heltäckande bild, också borde begära underlag som visar resultat och resursanvändning.
Totalt har 35 utbildningar inom fyra ämnen vid 22 lärosäten granskats: biologi, litteraturvetenskap, nationalekonomi och civilingenjörsutbildningen i maskinteknik.

Forskare får en ”fristad” i Antikmuséet i Lund

Ett nytt tvärvetenskapligt forskningsinstitut ska inrymmas i det anrika gamla Antikmuseet i Lund, skriver Lunds universitet i ett pressmeddelande.
–Vi vill skapa en möjlighet för särskilt yngre talangfulla forskare från olika fakulteter att sitta tillsammans, tänka fritt och kreativt och inspirera varandra, säger rektor Göran Bexell i en kommentar.
Institutet ska bli hemvist åt 15-20 forskare, ett s k Institute of Advanced Studies. Förebilden kommer från bland annat Princeton University, där det första och mest berömda institutet av detta slag inrättades i mitten av 30-talet med bland andra Albert Einstein knutet till sig.
Initiativtagaren, professor Sture Forsén, kommenterar:
–Tanken med institutet är att ett antal engagerade och kreativa forskare ska få en ”fristad” under ett års tid eller mer. De ska köpas loss från andra uppdrag och få ägna sig åt att fördjupa kontakter med andra forskare.
Kostnaden för de 15-20 arbetsplatserna, seminarierum samt en cafeteria beräknas till 30 miljoner kronor och merparten täcks av en donation från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023