Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Kurslitteratur på nätet ”Studenterna uppmanas att begå upphovsbrott”

Läromedelsbranschens författare och förlag vill få till stånd en rättslig prövning av den ägaranonyma nätsajten Student Bay som erbjuder gratis kurslitteratur för nedladdning i digital form.

17 december, 2008
Universitetsläraren

Studenterna uppmanas till att begå brott mot upphovsrättslagen och vi planerar därför att vidta rättsliga åtgärder, säger Jan Trost, vice ordförande i Sveriges Läromedelsförfattares Förbund, SLFF, med cirka 1600 medlemmar.
Nätsajten startade i mars 2008 och hade vid månadsskiftet september/oktober 315 böcker inlagda för nedladdning.
”Ett par klick och du läser redan den bok du behöver. Något du inte förstår? – varsågod, kolla upp temat i en annan bok i samma ämne direkt”, skriver man bland annat i ett länkat pressmeddelande på hemsidan.
Företrädare för läromedelsbranschen hoppas nu på stöd av universitet och högskolor i kampen mot uppstickaren Student Bay.
– Vi har ännu inte bestämt hur vi ska agera, men frågan om vad den snabba digitala utvecklingen innebär är högaktuell och föremål för diskussion, säger förbundsjurist Carl Falck på SULF.

Är Student Bay ett reellt hot mot utgivning av läromedelslitteraturen?
– Det är oroande, men vi är inte helt tagna på sängen, piratkopiering är inte ett nytt fenomen för oss, säger Stefan Persson, vd på Studentlitteratur AB, men han varnar för konsekvenser för kurslitteraturen på svenska inom smala ämnesområden.

Liten marknad
Den svenska marknaden är liten, cirka 300000 studenter, och starkt fragmenterad. Ju mer specialinriktad en utbildning är, desto känsligare är den för svängningar på läromedelsfronten.
– Många av våra böcker säljs i små upplagor. Om inte studenterna köper de böcker som ingår i en kurs så vill heller inte författarna lägga ner tid och kraft på att skriva, säger Stefan Persson och tycker inte att universitet och högskolor har den nu aktuella problematiken riktigt klar för sig:
– Jag skulle önska att man mer aktivt försöker stoppa möjligheterna för nedladdning. Det finns riktlinjer för den analoga hanteringen, men det finns all anledning att ta fram riktlinjer också för hur de interna nätverken ska få användas, säger han och ser här även en pedagogisk uppgift för lärosätena i att klargöra för studenterna vad man riskerar genom att ladda ner kurslitteratur. Det blir i slutändan en björntjänst.
Kurslitteraturen lever farligt genom de så kallade nya medierna.

Vad händer i framtiden om förlagen inte skulle anse sig ha råd att ge ut läroböcker? Vad ska då nätsajter som Student Bay kopiera och vad ska då studenterna läsa?
– Ja, då finns det ingen kurslittteratur längre. Men det framtidsscenariot känns inte särskilt relevant för vårt vidkom-mande i dag. Men många förlag har börjat se över sin utgivning, säger Stefan Persson.

LENA WIKSTRÖM

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Oskar MacGregor

kronikapuff-oskar

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023