Debatt

Kommentar till ”Den pågående likriktningen är en farlig utveckling”– Universitetsläraren 15/08 av Johan Söderman.

Jag håller med Johan Söderman om att det finns oroande politiska tendenser i skoldebatten. På oss som är gamla nog att ha blivit utsatta för den gamla pluggskolan imponerar inte Jan Björklunds prat om ordning och reda och läxor till måndag. Men att han fått det utrymme han fått beror också på att långtifrån allt är bra med den moderna svenska skolan. För när en lektor i Barndoms- och ungdomsvetenskap skriver ”I en pluralistisk demokratisk stat måste det visas respekt för alla typer av förståelsemodeller och pedagogiska traditioner.”, då har vi anledning att bekymra oss.
Inte för att jag nu tror att Söderman verkligen menar att vi ska visa respekt för den tradition som Alice Miller kallar ”den svarta pedagogiken”, eller ens att han tycker att vi ska respektera den ”förståelsemodell” som antroposofin saluför (och som genomsyrar utbildningen av Waldorflärare).

MEN DÄRFÖR ATT hans uttalande är typiskt för den intellektuella slapphet och moraliska relativism som hotar de landvinningar som svenskt utbildningsväsende gjorde genom de stora demokratiska reformerna på 60- och det tidiga 70-talet. Med fiender som Johan Söderman behöver Jan Björklund inga vänner.

THORS HANS HANSSON
professor i teoretisk fysik
Stockholms Universitet


Kategorier: Arkiv