Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Notiser

16 december, 2008
Universitetsläraren

Obligatorisk a-kassa ingen stor fråga för SULF
SULF är ett av de Saco-förbund som valt att lägga över hela a-kassehanteringen på AEA. Förändringen genomfördes från 1 januari förra året.
Det är bra att AEA och inte förbundet blir den som tar hand om och kopplas ihop med a-kassan och avgiftshöjningarna, menar Robert Andersson, ombudsman på SULF.
– Möjligen har det bidragit till att vi har fler som bara lämnat a-kassan, men behåller medlemskapet i sitt förbund.
Obligatorisk a-kassa eller inte är ingen stor fråga för landets universitetslärare. De flesta är statligt anställda och har därigenom redan ett trygghetsavtal. Däremot finns det en hel del detaljfrågor i arbetslöshetsförsäkringen där SULF skulle vilja ha andra och bättre lösningar.
– Det gäller till exempel reglerna för deltidsanställda och föräldrastödet vid arbetslöshet, säger Robert Andersson.

RÄTTELSE

OBS! att man måste vara med i en a-kassa för att fullt ut få ekonomisk ersättning vid arbetslöshet även om man omfattas av trygghetsavtalet. Däremot är det oftast så att man inte behöver en inkomstförsäkring. Behovet av sådan försäkring finns beskriven i ett dokument som du som är medlem kan läsa på hemsidan efter inloggning.
Forskarfredag arrangerades i 28 länder
Årets Forskarfredag, den 26 september, engagerade många forskare och stor publik i alla åldrar. Forskningsfestivaler pågick samtidigt i 18 svenska städer och i 28 europeiska länder.

 

SLU storsatsar på nybyggen
SLU satsar drygt 810 miljoner kronor på nybyggen. Det gäller två stora byggprojekt, dels ett nytt BioCentrum på Ultuna campusområde, dels en ny forskningsladugård i Funbo-Lövsta samt en biogasanläggning.
BioCentrum byggs i samarbete med Akademiska hus och projektkostnaden är beräknad till 520 miljoner kronor, skriver SLU i ett pressmeddelande.
Byggstart är planerad till februari 2009 och det nya BioCentrum ska stå klart våren 2011. Det handlar om fem hus i fyra plan med plats för 300 forskare och 150 studenter.
– BioCentrum är en satsning för att samla den molekylära grundvetenskapen i ett kluster. Dessutom innebär det ett stort steg på vägen mot ett mer samlat SLU-campus i Uppsala, säger universitetsdirektör Ulf Heyman.
Det andra byggprojektet, en ny forskningsladugård vid Funbo-Lövsta i närheten av Uppsala byggs i SLU:s egen regi. Projekteringskostnaden är beräknad till 281 miljoner kronor. Markarbetet börjar i vinter och själva byggstarten sker sensommaren 2009.
Forskningsladugården ska rymma 300 mjölkkor och 150 suggor, som i sin tur ska ge ett par tusen slaktsvin per år, samt två kombistallar för fjäderfä.
Dessutom ska en biogasanläggning byggas till en kostnad av cirka tio miljoner kronor.

 

Pris på 250 000 till Wetterberg
Gunnar Wetterberg, historiker och chef för den samhällspolitiska avdelningen på Saco, har vunnit 2008 års Kunskapspris i kategorin offentlig verksamhet. Priset är på 250 000 kronor och delades ut av kronprinsessan Victoria på den stora Kunskapsgalan i oktober.
Motiveringen löd: ”… för att han på ett lysande sätt och under lång tid spridit kunskap om Sveriges offentliga verksamhet från Axel Oxenstiernas och Arvid Holms tid till nutida förhållanden. Genom böcker, artiklar och föredrag lyckas han förena historia med samhällsdebatt och belysa så olika saker som välfärd, fyrtiotalisterna och kommunal självstyrelse”, enligt ett pressmeddelande från Nationalencyklopedins Kunskapspris, som instiftades 2002 med en total prissumma på 1,5 miljoner kronor, det är 250 000 kronor per pris.
Också i år har det internationella hederspriset delats ut – vinnare blev grundarna av Google vars pris togs emot av Nikesh Arora, president of Europé, Google.

 

Regeringen föreslår: stiftelser ska vara oberoende
Regeringen gör de så kallade löntagarfondsstiftelserna oberoende.
– Det ska inte vara regeringen som bestämmer, säger högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg till Svenska Dagbladets politiske chefredaktör i början av oktober.
– Antingen ska stiftelsestyrelserna förnya sig själva, eller så får det bli en fristående aktör som får ansvar för utnämningarna. Jag kan inte helt utesluta att regeringen utser någon enstaka ledamot, men makten ska inte ligga hos oss. I forskningspropositionen beskriver vi principerna och ger besked om att det praktiska ska snabbutredas.
Det handlar om avsevärda belopp, noterar SvD. Det samlade kapitalet i Stiftelsen för strategisk forskning, KK-stiftelsen och de andra stiftelserna var cirka 20 miljarder kr före den senaste tidens börsfall och bara i år fördelade de forskningsanslag på 1,5 miljarder kr.
Propositionen väntas 23 oktober.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023