Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Medlemmarna är på väg tillbaka till a-kassan

Nu har det vänt för akademikernas a-kassa. Det tidigare tappet på drygt 40000 medlemmar är på väg att tas tillbaka. Sedan årsskiftet har cirka 30000 personer valt att gå med i AEA och antalet medlemmar totalt har ökat med nära 7000.

16 december, 2008
Universitetsläraren

Vi tror på fortsatt medlemstillströmning, säger Katarina Bengtson Ekström, som i september kan fira ettårsjubileum som kassaföreståndare för akademikernas arbetslöshetskassa, AEA.
Det har varit några turbulenta år för landets a-kassor, med stora regeländringar, kraftigt höjda avgifter och efterföljande medlemsras. Totalt är nedgången sedan hösten 2006 uppe i drygt en halv miljon medlemmar. Och många a-kassor fortsätter att minska, enbart under juli månad var nettotappet cirka 10000.
Det stora undantaget är AEA och vändningen kom redan i februari. Men trots det senaste halvårets tillväxt är det fortfarande en bra bit kvar till toppnoteringen, 605000 medlemmar, från september 2006.

Kraftiga regeländringar
De som då lämnade a-kassan var framför allt de äldsta och de yngsta. Det var de över 60 år, som inte räknade med att få någon användning av arbetslöshetsförsäkringen under sin återstående yrkeskarriär. Och så alla studenterna som, när studievillkoret togs bort, inte längre kunde få någon ersättning från a-kassan.
Turbulensen började med den ändrade finansieringen av kassornas verksamhet.
– Det var den som gav de dramatiska avgiftshöjningarna, olika mellan kassorna. Utöver det har vi också haft flera andra kraftiga regeländringar. Senast de den 1 juli då bland annat antalet karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen ökades från fem till sju.
Mycket av a-kassedebatten har kretsat kring utredningen om obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Efter tilläggsdirektiv i januari kom ett första delbetänkande den 15 maj. Ett förslag som nu har varit ute på remiss utan att mötas av någon större entusiasm. Saco sade nej till ett obligatorium liksom a-kassornas samorganisation, SO och en lång rad andra remissinstanser.

Obligatoriet läggs på is
Den 30 september skulle slutbetänkandet vara färdigt, men redan dagen före regeringens budgetpresentation 22 september stod det klart att obligatoriet läggs på is och att en ny utredning ska tillsättas. En bred parlamentarisk utredning som ska ”formulera principer för ett sammanhållet, balanserat och hållbart socialförsäkringssystem”, skriver regeringen i sitt pressmeddelande.
Istället sänks månadsavgiften för a-kassan med 50 kronor från 1 juli nästa år. Under 2009 kommer dessutom alla nya medlemmar att kunna få ersättning baserad på inkomsten redan efter sex månader – idag är kravet tolv månader. Samtidigt tas kravet på viss arbetad tid helt bort från inträdesvillkoret.
När andra a-kassor talar om kris ser alltså framtiden ljus ut för AEA. Och Katarina Bengtson Ekström tror på fortsatt medlemstillströmning.
– AEA är, med sina idag drygt 570000 medlemmar, inte bara den största kassan, den fungerar också väldigt bra. Alla de oerhört duktiga, kompetenta och självständiga personer som jobbar här har gjort att det varit ett väldigt trevligt första år som chef för verksamheten.
Trots många år med ansvar för de närliggande trygghetsfrågorna hos förra arbetsgivaren Sveriges ingenjörer, har premiäråret bjudit på en del överraskningar.
– Inte minst att verksamheten var så oerhört datorintensiv. Hittills har vi genom vår storlek i mångt och mycket klarat oss själva, samtidigt som det i vissa sammanhang varit bra att hjälpas åt inom SO.

Nytt system
Ett bra exempel på ökat samarbete är det nya system för ärendehantering, ÄGA, som ska trimmas in under hösten för start i januari nästa år. Hittills har AEA kört med ett egenutvecklat system. Nu tar ÄGA, som system, över hanteringen inom samtliga a-kassor.
– Det känns rimligt att alla kassor har lika hantering. Vi sysslar ju ändå med myndighetsutövning. Men utvecklingen går fort.
Under hösten pågår också en översyn av tillgängligheten, som bland annat kommer att resultera i nya tekniska lösningar för telefonin. Möjligen kan man dit också räkna de förändringar som görs för att fler ska kunna betala sin medlemsavgift via e-faktura.

GÖRAN STEN

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023