Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Nya regler om sjukförsäkringen

15 december, 2008
Universitetsläraren

Riksdagen beslutade den 5 juni 2008 om nya regler inom sjukförsäkringen. Dessa införs från den 1 januari 2009.
Regeringens motiv till att ändra i sjukförsäkringssystemet är att man vill ha fler sjukskrivna tillbaka i arbete fortare. ”… den nuvarande sjukskrivningsprocessen (är) ofta långsam och passiviserande”, skriver regeringen i propositionen. Vidare anger regeringen att ”… det behövs ett förändrat förhållningssätt till sjukskrivning och arbete.”
Därför införs en så kallad rehabiliteringskedja. Men också en yttersta gräns för sjukskrivningar införs. För de allra flesta sjukskrivningar gäller att det finns en bortersta gräns om ett år. Det finns möjligheter till en längre sjukskrivning men i så fall ska det finnas medicinska skäl till det.

Arbetsgivaren ska rehabilitera
Rehabiliteringskedjan innebär i stora drag följande. Under de första 90 dagarna av en sjukskrivningsprocess ska arbetsgivaren försöka att rehabilitera den sjukskrivne tillbaka till sina tidigare arbetsuppgifter. Om det inte går av någon orsak, ska arbetsgivaren under nästa 90-dagarsperiod försöka omplacera den sjukskrivne till andra arbetsuppgifter hos arbetsgivaren. Rehabiliteringen ska ske i samverkan mellan arbetsgivaren och den sjukskrivne.
Om det inte lyckas att hitta ett arbete för den sjukskrivne hos arbetsgivaren under de sammanlagt 180 första dagarna av sjukskrivningen, så är den sjukskrivne skyldig att, i samverkan med arbetsförmedlingen, undersöka om det finns ett annat arbete, hos en annan arbetsgivare, som kan vara lämpligt för den sjukskrivne. Detta kan ske under ytterligare 180 dagar.
Om det inte går att hitta ett arbete åt den långtidssjukskrivne under denna tid, så är, enligt huvudregeln, den sjukskrivne inte längre berättigad till sjukpenning. Antingen får man då gå över till att få arbetslöshetsersättning, eller så får man, om det finns medicinska orsaker till det, en så kallad förlängd sjukskrivning.
Det finns ett stort antal undantag och kompletteringar till de ovan angivna bestämmelserna, liksom vissa övergångsregler som tar sikte på dem som insjuknar under tiden fram till den 1 januari 2009. Men till dem får vi återkomma vid ett annat tillfälle.

CARL FALCK
förbundsjurist

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023