Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Nu ska alla lärosäten få forskningsresurser

15 december, 2008
Universitetsläraren

Det börjar klarna hur regeringen tänker sig att de nya satsningar på forskningen som regeringen gått ut med ska fördelas direkt till lärosätena. Detta om man tolkar vad Stockholms universitets rektor Kåre Bremer skriver i sin blogg efter ett möte mellan Utbildningsdepartementet och rektorerna vid landets alla lärosäten.
Forskningsresurserna ska fördelas mellan både universitet och högskolor, inte bara till universiteten vilket föreslogs i Dan Brändströms Resursutredning. Resursutredningen hade en modell att fördela forskningspengar där också antalet disputerade lärare och antalet kvinnliga professorer skulle få genomslag.
Regeringen vill att pengarna ska fördelas i relation enbart till lärosätets totala externa forskningsmedel och till deras citeringar i internationell vetenskaplig produktion.
Eftersom det här sättet att fördela forskningspengar kraftigt gynnar medicin och teknik ska siffrorna för humaniora och samhällsvetenskap viktas upp.
Kåre Bremer är tveksam till om de föreslagna omräkningsfaktorerna räcker för att hindra att humaniora och samhällsvetenskap kommer att förlora på det nya resursfördelningssystemet.
”Det är oklart om viktningen räcker till för att eliminera en omfördelningseffekt som har andra orsaker än kvalitet i forskningen”, skriver Kåre Bremer i bloggen.
Hur utfallet blir för de olika lärosätena kommer att presenteras i forskningspropositionen 23 oktober.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023