Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Nu finns klara regler för anställd postdok

SACO-S och Arbetsgivarverket har slutit avtal som reglerar anställningen för postdoktorer. Tidigare har reglerna för postdok utformats olika vid olika lärosäten. – Vi ville klarlägga vad som gäller och få lite ordning och reda, säger SULF:s förhandlingschef Björn Birath.

14 december, 2008
Universitetsläraren

I avtalet slås fast att en postdoktors huvudsakliga uppgift är att forska, andelen undervisning i tjänsten ska vara högst en femtedel.
– Tidigare kunde vissa lärosäten annonsera ut postdoktjänster med 50 procent undervisning och så tycker inte vi det ska vara. Även om undervisning kan vara meriterande så är det på tok för mycket med 50 procent, säger Björn Birath.
Initiativet till det nya avtalet kommer från SULF och SACO-S.
I avtalet finns en övergångsbestämmelse, man kan tidigare ha varit postdoktor vid samma lärosäte i högst ett år och ändå få en postdoktorstjänst.
Den normala längden på postdokanställningen kan vara högst två år. Men det ska finnas möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Till särskilda skäl räknas uppehåll i tjänstgöringen på grund av till exempel fackliga förtroendeuppdrag, klinisk tjänstgöring, sjukdom och föräldraledighet.
– Föräldraledighet ska naturligtvis inte tas från de här två åren. Det är också en viktig jämställdhetsfråga, säger Björn Birath.
I protokollet från förhandlingarna om avtalet definieras också vad som är en postdoktor. Bland annat ska doktorsexamen vara högst tre år gammal räknat från ansökningsdatum. Undantag kan göras av samma skäl som ger möjlighet till förlängning av postdoktjänst, alltså skäl som fackliga förtroendeuppdrag, klinisk tjänstgöring, sjukdom och föräldraledighet.

Haft egna villkor
Tidigare har anställning som postdoktor reglerats genom lagen om anställningsskydd som ger möjlighet till så kallad allmän visstidsanställning i upp till två år.
Däremot finns inte anställningsformen medtagen i Högskoleförordningen, som till exempel doktorandanställning och anställning som forskarassistent.
Detta har gjort att varje högskola och universitet har haft sin egen utformning av tjänsterna och sina egna villkor.
– Så det fanns ett behov att sluta avtal och få detta reglerat, säger Björn Birath.
I slutet av förra året lade Befattningsutredningen fram ett förslag att anställning som postdoktor ska regleras i Högskoleförordningen.
– Det förslaget har lite annan utformning än det vi avtalat om nu. Men vi får se vad som kommer in i Högskoleförordningen så småningom.
Avtalet om tidsbegränsad anställning som postdoktor har slutits mellan å ena sidan Arbetsgivarverket, och å den andra sidan SACO-S, Offentliganställdas förhandlingsråd och SEKO.
– Postdoktor är en anställningsform som blivit vanligare och att nu få den reglerad i avtal och därmed gemensamma regler för alla lärosäten är ett framsteg, säger Björn Birath.
Avtalet trädde i kraft 1 september.

PER-OLOF ELIASSON

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023