Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Notiser

14 december, 2008
Universitetsläraren

Nu också docent
Git Claesson Pipping är inte bara förbundsdirektör i SULF utan också docent i genusvetenskap sedan början av september.
– Det känns som en revansch, säger hon och förklarar:
– Jag skrev min avhandling före finansieringsreformen. Under forskarutbildningen hade jag finansieringen tryggad mindre än hälften av tiden och det satte sina spår i min avhandling. Att jag nu blivit docent innebär att jag trots en motig start ändå lyckats etablera mig som forskare. Det är jätteroligt.

Fler läkare kommer att utbildas
Läkarutbildningen ska byggas ut med 605 platser. Det föreslår regeringen i budgetpropositionen. Antalet nybörjarplatser ökar nästa år med 110, fördelade på alla de sex universitet som har läkarutbildning. Utbyggnaden fortsätter fram till år 2013.
I ett pressmeddelande framhålls:
Uppsala universitet får 13 nya platser från 2009, Lunds universitet får 28, Göteborgs universitet får 13, Umeå universitet får 17, Linköpings universitet får 10 och Karolinska Institutet får 29 nya platser från 2009.
Högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg konstaterar i en kommentar att söktrycket är hårt och att många ungdomar med toppbetyg inte kommer in på sitt förstahandsval samt att dagens efterfrågan på läkare till stor del klaras med hjälp av läkare från andra länder.
– I längden är det givetvis inte rimligt att andra länder ska utbilda våra läkare.

Det finns mer än en miljard…!
Högskoleverkets sammanställning av lärosätenas prognoser i augusti pekar på att 1,1 miljard av anslagen inte kommer att användas under 2008.
En del av medlen kan användas kommande år, men möjligheterna att spara outnyttjade medel är begränsade till tio procent av det så kallade takbeloppet. Eftersom flertalet lärosäten redan har uppnått denna gräns kommer närmare 900 miljoner kronor inte att få användas vare sig 2008 eller senare utan återförs till statsbudgeten, skriver Högskoleverket i ett pressmeddelande.
– Utbildning kostar! Här finns en alldeles förträfflig möjlighet för regeringen att öka kvaliteten på utbildningarna genom att höja tilldelningen per student så att takbeloppen ändå utnyttjas, säger Anders Flodström, chef för Högskoleverket.
– Jag håller med universitetskansler Anders Flodström. Lars Leijonborg bör ta tillfället i akt och höja kvaliteten i utbildningen. I årets statsbudget har lärosätena mer medel än de behöver, eftersom studenterna inte är så många som resurserna beräknats för. Nu är det ett gyllene tillfälle att ersätta kvantitet med kvalitet, säger Christoph Bargholtz, ordförande i SULF.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023