Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Ledare

13 december, 2008
Universitetsläraren

För att vi ska kunna leva tillsammans i ett samhälle behövs det att vi tar ett antal saker för givna, underförstådda regler och samband som vi inte i varje ögonblick kritiskt granskar och undersöker hållbarheten i. Utan vissa förgivettaganden skulle vi inte kunna kommunicera. Men i universitetslärarrollen ingår också att kritiskt granska både egna och andras icke ifrågasatta självklarheter. Själv tänker jag under hösten granska en del förgivettaganden i den utbildnings- och forskningspolitiska debatten. Här är några exempel (utan inbördes prioritering):

• Samhället garanteras den bästa forskningen om forskarna konkurrerar om forskningsmedel.
• Kollegial styrning kan inte vara professionell.
• En doktor som väljer att vara verksam utanför akademin har misslyckats.
• Statliga universitet är ofria.
• Hög studentefterfrågan är alltid ett kvalitetsbetyg åt en utbildning.
• Forskningen måste i första hand inriktas på att möta näringslivets behov.
• Det var bättre förr.
• Universitetslärare sitter i elfenbenstorn och vet inget om omvärlden.
• Humanistisk forskning är inte tillväxtdrivande.
• Studieavgifter kommer att garantera att fler excellenta utlandsfödda
studenter kommer till Sverige.
• God forskning är alltid flitigt citerad.
• Kollegial organisation betyder professorsvälde.
• Universitetens resurser kan utnyttjas bättre om alla lärare arbetar kontorstid.
• Utbildning på vetenskaplig grund kan bedrivas helt utan forskande lärare.
• Kollegiala organisationer kan inte fatta svåra beslut.
• Forskningsresurserna är utsmetade på för många miljöer och för många lärosäten.
• En ”storsatsning på svensk forskning” = 15 miljarder (se vidare artikel).

DEN UTBILDNINGS- OCH forskningspolitiska debatten denna höst ser ut att bli minst lika spännande som 2007. Forskningspropositionen kommer, vi får se om den innehåller fler nyheter än de idag svikna förväntningarna på rejäla resursförstärkningar till all svensk forskning. Och Autonomiutredningen presenteras, vad kommer den att föreslå? Sedan har SULF kongress i november, då vi lägger fast riktlinjerna för de kommande åren. Nog kommer jag att få skäl att granska förgivettaganden, både våra egna och andras.
Välkomna tillbaka till ett nytt arbetsår!

GIT CLAESSON PIPPING

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023