Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Anna Götlind föreslås bli ny ordförande

Anna Götlind, professor i historia vid Högskolan Dalarna, föreslås av valberedningen till ny ordförande för SULF. Sittande ordförande Christoph Bargholtz har avböjt återval efter fyra mandatperioder.

13 december, 2008
Universitetsläraren

Det är viktigt att ordföranden har erfarenhet av fackligt arbete. Anna Götlind har suttit i förbundsstyrelsen och också jobbat lokalt, och hon har fått mycket goda rekommendationer från olika håll, säger valberedningens sammankallande Ulla Åhnby, universitetsadjunkt i socialt arbete vid Högskolan i Jönköping.
Om Anna Götlind blir vald på kongressen i november blir hon SULF:s första kvinnliga förbundsordförande.
– Det är också bra att hon har dubbel kompetens, hon är förutom professor i historia också utbildad lärare. Sedan är det inte fel att hon kommer från en mindre högskola och att det blir variation i vilket vetenskapsområde ordföranden kommer från, säger Ulla Åhnby.
Christoph Bargholtz är professor i fysik vid Stockholm universitet. Han blev vald till ordförande vid kongressen år 2000.

Anna Götlind, du har just blivit föreslagen som ny ordförande för SULF. Hur känns det?
– Spännande! Och hedrande att man vill föreslå mig.
Anna Götlind har arbetat fackligt sedan i början av 2000-talet.
– Jag började lokalt i liten skala och sedan har det blivit mer och mer.
Sedan 2006 har hon varit med i SULF:s styrelse.
– Jag är suppleant men har varit med på de flesta styrelsemötena, säger hon.
– Jag har också medverkat i de två arbetsgrupper som arbetar med SULF:s program för universitetslärares pedagogiska utveckling och meritering respektive ett kommande forskningspolitiskt program.

Vilken är den viktigaste frågan inför framtiden?
– Det går inte att plocka ut en fråga som är viktigast, det finns så mycket. Det händer hela tiden saker som vi kommer att behöva ta ställning till.
Hon räknar, utan rangordning, upp några framtidsfrågor.
– Vi kan förvänta oss förändringar i högskolelandskapet med sammanslagningar och samarbeten mellan olika lärosäten, men också vad gäller högskolornas autonomi. En annan viktig fråga är informationsteknikens betydelse för vårt yrke. Överhuvudtaget skulle jag vilja att professionsfrågor kopplade till vårt yrke uppmärksammas i större utsträckning.
– Forskningsfinansieringen är också en stor fråga, avslutar Anna Götlind.

Hälften nya i styrelsen
I valberedningens förslag till ny styrelse avgår cirka hälften av styrelseledamöterna som valdes vid förra kongressen för två år sedan. Detta beror dels på att en del av dem har uppnått eller uppnår pensionsåldern, dels på att en del har varit med i styrelsen under lång tid.
– Det är positivt med förnyelse och enligt ett kongressbeslut rekommenderas att styrelseledamöter inte ska sitta längre än tre mandatperioder, säger Ulla Åhnby.
Varje mandatperiod är två år.
Styrelsen består av femton ledamöter varav en person väljs till ordförande och tre till 1:a, 2:a och 3:e vice ordförande. De fyra bildar tillsammans arbetsutskottet, AU. Dessutom väljer kongressen fem suppleanter.
– Valberedningens uppdrag från kongressen är att beakta det som står i förbundets stadgar. Vi ska försöka få spridning på ledamöterna geografiskt, på vetenskapsområden, på befattning och kön. Vi har också tittat på fördelning mellan litet och stort lärosäte, högskola och universitet. Vi har vi haft för ögonen att det ska vara en spridning som representerar förbundets medlemmar, säger Ulla Åhnby.
Valberedningen började tidigt sitt arbete, strax efter senaste kongressen.
– Vi har strävat efter att gå ut brett för att inhämta förslag på kandidater, både till ordförande och övriga ledamöter, från bland andra medlemmar och lokalföreningar. Vi har fått många tips och det är vi tacksamma för.
Valberedningens arbete har inte varit enkelt.
– Vi har haft många att välja mellan, det har funnits ett överskott av bra kandidater och det har känts positivt att så många vill jobba inom SULF, säger Ulla Åhnby.

PER-OLOF ELIASSON

Valberedningens förslag till styrelse

Ordförande:
Anna Götlind, Högsk Dalarna, professor historia, om/nyval
(suppleant i avgående styrelse)

1:e vice ordförande:
Anneli Carlsson Lunds univ adjunkt handelsrätt om/nyval
(ledamot i avgående styrelse)

2:e vice ordförande:
Staffan Carius, Kalmar högskola, lektor fysik, om/nyval
(1:e vice ordf i avgående styrelse)

3:e vice ordförande:
Barbro Biström, Umeå univ, adjunkt lärarutbildning, om/nyval
(ledamot i avgående styrelse)

Ledamöter:
Mattias Colin, Lunds univ, post doc medicin, nyval
Anna Gatti, Uppsala univ, doktorand arkeologi, nyval
Irene Johansson, Högsk Väst, adjunkt medie- och kom vet, omval
Håkan Lindkvist, Umeå univ, lektor matematisk statistik, om/nyval
(suppleant i avgående styrelse)
Örjan Lönnevik, Linköpings univ, adjunkt fysik, nyval
Johan Modeé, Malmö högsk, lektor religionsvetenskap, nyval
Anna Mårtensson, SLU/Uppsala, professor markvetenskap, omval
Martin Selander, Göteborgs univ, lektor företagsekonomi, nyval
Barbro Sigfridsson, Stockholms univ, lektor teatervetenskap, nyval
Per Sundman, Uppsala univ, lektor teologi, omval
Inger Wieslander, Högsk i Halmstad, adjunkt vårdvetenskap, nyval

Suppleanter:
Maria Svensson, Uppsala univ, doktorand romanska språk, nyval
Åsa Kroon Lundell, Örebro univ, lektor medie- och kom vet, omval
Janet Harling, Mittuniv, adjunkt lärarutbildning, nyval
Henrietta Huzell, Karlstads univ, lektor arbetsvetenskap, nyval
Anders Ullsholm, Södertörns högs, adjunkt svenska, nyval

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023