Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Ny rätt till avdrag när man söker arbete

1 december, 2008
Universitetsläraren

De som har blivit arbetslösa har numera rätt att göra skatteavdrag i
deklarationen för kostnader som uppkommit i samband med att de sökt nytt arbete.
Detta enligt en ny dom i Regeringsrätten som ändrar den praxis som hittills gällt för arbetssökandes rätt att göra skatteavdrag för kostnader som uppkommit i samband med arbetssökande.
En viktig poäng mot bakgrund av domen är att man har rätt att söka rättning av sin skatt retroaktivt. Därför kan de som haft kostnader under 2002 och framåt fortfarande vända sig till Skatteverket med en redovisning av sina kostnader.
För att ha rätt till avdrag ska man ha varit aktivt arbetssökande och haft arbetslöshetsersättning.
Exempel på kostnader som kan komma att ersättas är utlägg för resor, telefon, porto, kopiering och internet. En tillämpningsfråga som diskuteras är om avdragen för resor ska anses som tjänsteresor eller resor till arbetsplatsen. Skillnaden blir att det i det senare fallet bara kan bli fråga om ersättning för resekostnader som överstiger 8000 kronor per år (7000 kronor före 2007).
Vi uppmanar SULF-medlemmar som haft denna typ av utlägg i samband med arbetssökande att kontakta Skatteverket för mer information. Man bör också observera att man kan få vissa kostnader för sitt arbetssökande ersatta av Arbetsförmedlingen. Man kan också, om man omfattas av trygghetsavtalet, kontakta Trygghetsstiftelsen för att diskutera möjligheterna att de kan ställa upp med ersättning för kostnader i samband med att man söker eller provar nytt arbete.

ROBERT ANDERSSON
ombudsman

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023