Systerförbunden möttes i Nådendal

Årets möte mellan SULF och förbundets nordiska systerorganisationer hölls i maj i Nådendal i Finland.
De åtta systerorganisationerna i Danmark, Norge, Island, Finland och Sverige, det vill säga danska DM (Dansk Magisterforening). och IDA (ingenjörer) norska Forskerforbundet, isländska Háskóli Islands och de finländska organisationerna Professorsförbundet, Forskarförbundet samt Universitetslektorsförbundet, och SULF, har som vanligt haft flera separata kontakter under året. Men de årliga mötena har ändå särskild tyngd, inte minst för att så många representanter från de olika organisationerna då kan träffas för att diskutera gemensamma frågor under nästan två dagar.
Vid årets möte diskuterades bland annat konsekvenserna vid fusioner av lärosäten, vilka följderna kan bli för lärosätena av olika finansieringsformer och vad allt tal om professionell ledning vid en högskola eller ett universitet leder till. En aktuell fråga var också studieavgifter. Än så länge är det ingen av de nordiska regeringarna som har infört studieavgifter, förutom för studenter från länder utanför EU/EES-området.


Kategorier: Arkiv