Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Saco säger nej till obligatorisk a-kassa

30 november, 2008
Universitetsläraren

Flera hundra tusen medborgare har gjort det aktiva valet att ställa sig utanför en a-kassa. Att då åter tvinga in dessa och flera hundra tusen till är fel väg att gå. Det säger Sacos ordförande Anna Ekström i en kommentar till delbetänkandet från utredningen om obligatorisk a-kassa.
Och hon är inte ensam, kritiken är massiv från arbetsmarknadens parter och den politiska oppositionen.
Sedan regeringen började reformera arbetslöshetsförsäkringen har 460000 personer lämnat a-kassesystemet. Totalt beräknar utredningen att drygt 900000 personer skulle beröras av det nya systemet. Överrepresenterade är yngre, äldre, män och företagare. En ny obligatorisk a-kassa skulle enligt utredningen kunna träda i kraft valåret 2010. Men redan nu tvivlar många kommentatorer på en reform enligt den framlagda modellen.
Arbetsmarknadsminister Sten-Otto Littorin hänvisade vid sin presskonferens i maj en stor del av frågan till remissinstansernas kommande arbete. Och vad de tycker står redan klart. Ingenting talar för att de skulle ändra sig till den 18 augusti när remisstiden går ut.
Utredaren Sören Öman har gjort ett gediget arbete, men direktiven var omöjliga redan från början, menar hon.
– Det regeringen borde göra omgående är att tillsätta den parlamentariska utredning det så länge talats om. Ge den i uppdrag att utreda hela socialförsäkringssystemet inklusive a-kassan. Där kan då olika alternativa utformningar övervägas. Låt utredningen belysa samspelet mellan de offentliga åtagandena och parternas avtalsförsäkringar. Låt den också analysera förutsättningarna för att parterna helt eller delvis själva tar över sådant som idag ligger inom det offentliga systemet, säger Anna Ekström.

Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring införs 2010
Det nya systemet omfattar bara dem som inte är med i en frivillig a-kassa. Men villkoren för ersättning ska vara desamma.
Nytt för båda är bland annat att man vill slopa kravet på ett års medlemskap för att få ersättning. Däremot kvarstår kravet på sex månaders arbete.
Avgiften till den nya obligatoriska kassan blir lika stor som för den dyraste av de frivilliga kassorna. För 2008 skulle det innebära 433 kronor i månaden. Arbetslösa betalar 133 kr.
Avgiften betalas in till en ny statlig myndighet.
Alla som får en årsinkomst över 2,7 prisbasbelopp, 110 700 kronor, för 2008 omfattas. Om årsinkomsten sjunker under 1,5 prisbasbelopp – 61 500 kronor behöver de däremot inte betala.
Arbetslöshetsersättningen blir densamma som hos a-kassorna.
Ålderspensionärer omfattas överhuvudtaget inte av obligatoriet.

GÖRAN STEN

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023