Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Debatt

Svar till Ann-Marie Pendrill och Mats Daniels

30 november, 2008
Universitetsläraren

Är anonyma tentor objektiva och rättvisa? Pendrill och Daniels menar i Universitetsläraren 7/2008 att de inte är de. SFS hävdar motsatsen. Självklart är inget system felfritt, men finns det en chans att öka studenternas rättssäkerhet är det viktigt att Sveriges universitet och högskolor hoppar på det tåget. Däremot är det mycket positivt att Ann-Marie Pendrill och Mats Daniels vill föra upp diskussionen om examination på dagordningen.
Att sträva efter att ständigt förbättra studenternas rättssäkerhet borde vara lika självklart som att Volvo konstant utvecklar bättre och säkrare bilar. Volvo 240 var en bil som höll för det mesta och problemen var få. Trots detta har Volvo år efter år arbetat för att utveckla nya modeller där säkerheten är än bättre och hållbarheten likaså. Varför gör de detta? Jo för att kvalitet inte är något beständigt, det går alltid att göra det som är bra till bättre. Samma sak gäller med examinationer och bedömningar. Icke anonymiserade tentamina har fungerat i många år, men problemen har ändå funnits där. Studenter har i vissa fall känt sig orättvist bedömda eller hämmade att framföra kritik gentemot undervisande personal av oro att det påverkar bedömningen. Samtidigt berättar lärare om situationer där de känt obehag när studenter misstänkt att de blivit orättvist bedömda. Anonyma tentamina är ett sätt att öka studenternas rättsäkerhet, däremot löser det inte alla problem kring examination vilket Pendrill och Daniels verkar tro att studentrörelsen anser.

VID DE FLESTA LÄROSÄTEN där anonyma tentor införts har det enbart gällt salstentamina, vid Umeå universitet utreds även hur det kan införas på hemtentamina. Att införa anonyma salstentamina, och eventuellt hemtentamina, är ett enkelt sätt att öka rättssäkerhet vid en form av examination. Diskussionerna och åtgärderna får dock inte stanna där. Lärosätena måste fortsätta arbetet med att utveckla övriga examinationer och bedömningarna av dessa samt se över vilka åtgärder som kan vidtas för att öka studenternas rättssäkerhet.
Pendrill och Daniels frågar sig hur anonymiserade tentamina hjälper eller stjälper exempelvis studenter med läs- och skrivsvårigheter. Anonyma tentamina innebär inte att personer med sådan funktionsnedsättning förlorar sin rätt till anpassad examination. I de fall anpassningen innebär förlängd skrivtid så finns inget problem med att denna är anonym. Övriga former av examination, anpassad eller ej, ska självklart genomföras på ett sådant sätt att rättsäkerheten är så hög som möjligt.

PENDRILL OCH DANIELS är skeptiska till hur anonyma tentamina kan verka positivt vad det gäller likabehandling. Detta tycker jag tyder på en skev syn om vad likabehandling egentligen är. Det handlar om att studenterna ska ges verktyg för att klara av sina studier och inte om att bedömas utifrån sina förutsättningar.
När en bilförare sätter sig i sin bil så ligger ansvaret för hur denne kör på honom eller henne själv. Men föraren litar på att bilen håller. Samma sak gäller studenterna; för att klara en tentamen ligger ansvaret på dem att vara så pass förberedda att de klarar av den. Dock ska de kunna räkna med att bli bedömda på ett rättvist sätt.

ELIN ROSENBERG
ordförande SFS
KAROLINA LINDKVIST
styrelseledamot SFS och vice ordförande
Umeå studentkår

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023