Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Notiser

1 september, 2008
Universitetsläraren

Moa Neuman blir ny SFS-ordförande

SFS får ny ordförande från 1 juli. Det är Moa Neuman, som idag är ordförande för Göteborgs Förenade Studentkårer.
Hon är 26 år, läser etnologi, är uppväxt i Leksand och bor nu i Göteborg.
– Jag känner mig enormt glad och väldigt hedrad. Det ska bli spännande att vara med och navigera studentrörelsen framåt i en tid då väldigt mycket som påverkar oss studenter händer, säger hon i ett pressmeddelande.
SFS fick också två nya viceordförande. Det är Henric Denzler, 26, som läser sista terminen i mediestudier vid Högskolan i Skövde, och Stefan Björk, 26, som läser sista terminen på Pol Mag-programmet vid Karlstads universitet.
Valen genomfördes vid organisationens fullmäktigemöte i Göteborg i början av maj.

Ny lag ger sjukskrivna rätt att prova nytt arbete

En ny lag ska stiftas för att underlätta för sjukskrivna att prova ett annat arbete.
I ett pressmeddelande i slutet av april skriver regeringen om propositionen med det nya förslaget.
– Lagen ska underlätta och ge sjukskrivna möjlighet att prova på ett annat arbete. Förslaget är en del av regeringens fortsatta arbete med att minska utanförskapet, säger arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin.
Förslaget innebär att en arbetstagare som varit sjuk i tre månader har rätt att vara ledig från sin anställning för att prova ett nytt arbete. Som mest kan den anställde vara tjänstledig i nio månader enligt förslaget.
”Den nya lagen, ledighetslagen, är ett led i den rehabiliteringskedja med fasta hållpunkter som regeringen nyligen föreslagit (prop 2007/08:136). Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2008 och innebär att sjukdagar börjar räknas från den 1 juli 2008.”

Maj-Britt Johansson blir ny rektor för högskolan i Gävle

Maj-Britt Johansson blir ny rektor för Högskolan i Gävle från och med 1 juli 2008 till och med 30 juni 2014.
Hon är idag professor vid Institutionen för skoglig marklära vid SLU, där hon i tio år också varit prefekt, noterar Högaktuellt, personaltidningen för Högskolan i Gävle. Efter totalt 30 år på SLU blir hon rektor i Gävle. I intervjun motiverar hon arbetsbytet och säger bland annat om högskolan:
– Där finns hela kedjan, från kunskap om hållbar byggd miljö, livsstil, livskvalitet, hälsa i alla åldrar, arbetsliv, utbildning, data, elektronik med mera. En betydligt bredare profil än mitt nuvarande universitet som arbetar med våra biologiska naturresurser.
Regeringen utsåg henne till rektor i början av maj. Då utsågs även professor Måns Wrange till rektor för Kungl. Konsthögskolan i Stockholm från 1 juli 2008 till 30 juni 2014 (se Universitetsläraren 1/2008).

Svag kontroll av bisysslor

Bara ett fåtal lärosäten har kontroll över lärarnas bisysslor. Det visar en aktuell granskning från Riksrevisionen, som konstaterar att riksdagen har understrukit att universitetens och högskolornas ledning har ett ansvar att se till att lärarnas bisysslor sköts så att de inte skadar verksamheten.
– För att upprätthålla allmänhetens förtroende för högskolor och universitet är det viktigt att lärarna anmäler sina bisysslor och att högskolorna dokumenterar och har kontroll över bisysslorna, säger riksrevisor Karin Lindell i ett pressmeddelande från Riksrevisionen.
I pressmeddelandet hänvisas till en studie från 2006 som visar att 35 procent av alla forskare och lärare samt 64 procent av alla professorer hade inkomster från annan uppdragsgivare än sitt lärosäte. Högskolorna är skyldiga att ha kontroll över lärarnas ämnesanknutna bisysslor, framhåller Riksrevisionen, men dess rapport visar att de flesta granskade lärosätena inte vet hur många och vilka uppdrag lärarna har utanför lärosätet: ”Bland dem som inte har rutiner som möjliggör god kontroll finns både stora universitet och mindre högskolor”.
Riksrevisionen är också kritisk till Högskolverket, som är tillsynsansvarig men som inte har följt upp om lärosätena följer reglerna, samt anser att regeringen tydligare behöver markera för lärosätena att de har ett ansvar för kontrollen och insynen när det gäller lärarnas bisysslor: ”Regeringen bör också utvärdera om lärarnas rätt till att utöva ämnesanknutna bisysslor faktiskt resulterat i en ökad samverkan med det omgivande samhället.”

Stiftelse donerar 40 miljoner

En donation på 40 miljoner kronor till Högskolan för Design och Konsthantverk, HDK, och Handelshögskolan vid Göteborgs universitet ska leda till nytänkande och samarbete. Pengarna ska också bidra till att det skapas en professur på HDK, kallad Torsten och Wanja Söderbergs professur i Design management.
Det är Torsten Söderbergs stiftelse som donerat 40 miljoner kronor med syftet att HDK i samarbete med Handelshögskolan ”långsiktigt ska utveckla kunskap och forskning inom ett område i gränslandet mellan design och ekonomi”, enligt ett pressmeddelande från HDK.
Stiftelsen bildades 1960, genom en donation av makarna Torsten och Wanja Söderberg.
Dess syfte är att främja vetenskaplig undervisnings- och studieverksamhet inom främst de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga områdena. Under 2007 gav stiftelsen cirka 115 miljoner kronor till vetenskapliga ändamål.

KK-stiftelsen satsar 1,5 miljarder i tio år

Nu ska 1,5 miljarder kronor satsas på spetsmiljöer för Kunskaps- och Kompetensmiljöer i världsklass för att stärka Sveriges konkurrenskraft.
Så beskriver KK-stiftelsen i ett pressmeddelande sin satsning på KK-miljöer vid landets nya universitet och högskolor de närmaste tio åren.
– Detta är KK-stiftelsens största samlade satsning någonsin på de nya lärosätena, säger stiftelsens vd Madeleine Ceasar.
”KK-miljöer innebär ett långsiktigt strategiskt samarbete mellan KK-stiftelsen och ledningarna vid landets nya universitet och högskolor kring profilering, specialisering och samarbete med näringslivet och det omgivande samhället”.
– Problemet är inte att vi har för många lärosäten. Det gäller för lärosätena att skilja ut sig, inte att konkurrera med varandra.
I den första omgången är det tre lärosäten som kommer att sluta avtal med stiftelsen.

Samarbetet med u-länder får 56 miljoner

Landets lärosäten får drygt 56 miljoner kronor för samarbete med utvecklingsländer. Pengarna kommer från utbytesprogrammet Linnaeus-Palme och stipendieprogrammet Minor Field Studies, MFS, som båda finansieras av SIDA och administreras av statliga Internationella Programkontoret.
I ett pressmeddelande från Programkontoret kommenteras satsningen av dess generaldirektör Ulf Melin:
– Svenska studenter och lärare ges möjlighet att skaffa sig viktiga kunskaper i utvecklingsfrågor.
Linnaeus-Palme är utbytesprogrammet för lärare och studenter
på universitet och högskolor, medan MFS ger studenter som tagit minst 100 högskolepoäng möjlighet att genomföra en mindre fältstudie i ett utvecklingsland under minst åtta veckor.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023