Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

”Man kan få bra stöd av SULF, hade jag inte fått hjälp så hade jag aldrig fått rätt mot Försäkringskassan”, säger Sara Antell

Föräldrapengen kan vara i fara för doktorander som inte blir klara med avhandlingen i tid. Den varningen utfärdar ombudsman Robert Andersson som via SULF hjälpt forskarstuderande att få den ersättning de har rätt till.

1 september, 2008
Universitetsläraren

Hade jag inte fått hjälp från SULF så hade jag aldrig fått rätt mot
Försäkringskassan. Det är bra att andra som är i samma situation får veta att man kan få bra stöd från SULF, säger Monika Stridfeldt.
Både Monika Stridfeldt och Sara Antell har råkat ut för samma sak. Efter avslutade forskarstudier har de nekats föräldrapenning över den så kallade grundnivån.
Bakgrunden är oklarheter i försäkringskassans rutiner för hur sjukpenninggrundande inkomst, SGI, beräknas. SGI styr bland annat ersättningsnivån på sjukpenning och tillfällig sjukpenning, främst vård av sjukt barn. Dessutom påverkar den föräldrapenning över grundnivån, för närvarande 180 kronor per dag.
Monika Stridfeldt berättar att hon fick en son i juli 2006.
– Då ansökte jag om föräldrapenning men Försäkringskassan beslutade att jag bara skulle få grundnivån på 180 kronor per dag.
Tidigare var Monika Stridfeldt anställd som doktorand i fransk språkvetenskap vid Umeå universitet men tjänsten upphörde och hon fortsatte att göra färdig avhandlingen utan lön. När hon blev klar och skickade in avhandlingen till tryck anmälde hon sig till arbetsförmedlingen som arbetssökande.
– Det var inga problem att få a-kassa eftersom jag bedrivit studier på heltid efter att tjänsten tog slut.
A-kassan baserades på lönen Monika Stridfeldt haft som doktorand och då trodde hon att samma sak skulle gälla med föräldrapenningen.
– Men det gjorde det inte. Det blev en otrevlig överraskning. Försäkringskassan ansåg att jag skulle ha noll kronor i SGI eftersom jag saknat inkomst under en period.
Försäkringskassan pekade på att det fanns ett glapp på flera månader från det hennes anställning upphörde och till hon anmälde sig hos arbetsförmedlingen.
– Tjänsten tog slut i september 2004, jag disputerade i maj 2005, sedan blev jag arbetslös och var arbetslös ända tills jag blev mammaledig.
Enligt Försäkringskassans regler har man rätt att behålla SGI från tidigare arbete om man är arbetslös, studerar med studiebidrag eller om man studerar inom eget yrkesområde.
– Det här med studier inom eget yrkesområde såg jag på deras hemsida så jag begärde omprövning och hänvisade till hemsidan och hävdade att jag studerat inom eget yrkesområde.

Överklagade till länsrätten
Försäkringskassan omprövade beslutet men ändrade sig inte, utan Monika Stridfeldt fick avslag.
– De skrev att om det ska räknas som att man bedriver studier inom eget yrkesområde ska man vara etablerad inom yrket. De tyckte inte att jag var det.
Monika Stridfeldt vände sig då till SULF och frågade om det fanns något att göra.
Hon fick kontakt med Robert Andersson, ombudsman med särskilt ansvar för socialförsäkringsfrågor, som hänvisade till en dom i kammarrätten i Stockholm från 1999 gällande en person som efter sin doktorsexamen gjorde post-doc med stipendium. Den domen slog fast att en person som hade varit anställd som doktorand och avslutat sina studier ska anses vara etablerad inom det område som forskarstudierna bedrivits inom och att post-doc ska räknas som vidareutbildning inom yrkesområdet.
– Robert Andersson blev mitt ombud och skrev ett överklagande till länsrätten.
Han angav flera skäl till att jag var etablerad inom mitt yrkesområde, bland annat kammarrättens dom.
Efter några månader ändrade Försäkringskassan sig och biföll överklagan och Länsrätten i Göteborg slog i maj 2007 fast att villkoren för så kallat SGI-skydd var uppfyllda.
Den period som Monika Stridfeldt studerade utan ersättning räknas som SGI-skyddad tid och hon kan utgå från sin inkomst som doktorand när SGI beräknas.
– Länsrätten slår alltså fast att en person som haft anställning som doktorand anses vara etablerad inom det yrkesområdet och att man när man fullföljer sitt avhandlingsarbete ska anses bedriva studier inom eget yrkesområde, något som enligt vår kännedom inte tidigare prövats i någon rättslig instans, säger Robert Andersson.

Bra för andra i samma situation
För Monika Stridfeldt innebar det stor skillnad att hon fick sin föräldrapenning höjd från grundnivån.
– Jag har räknat ut att skillnaden totalt handlar om ungefär 90 000 kronor som jag skulle gått miste om ifall inte SULF hade hjälpt mig.
Monika Stridfeldt är glad att hon fick hjälp med överklagandet.
– Jag hade aldrig klarat mig ensam mot Försäkringskassan, jag försökte ju. Det är bra att andra som är i samma situation får veta att man kan få bra hjälp från SULF, säger hon.
Nu bor Monika Stridfeldt i Göteborg.
– Jag är fortfarande mammaledig och ska vara det maj ut. Sedan ska min man vara pappaledig ett par månader tills sonen börjar på dagis, säger hon.
När Sara Antell fick barn hamnade hon i samma situation som Monika Stridfeldt. Hon var lic-studerande i husdjursvetenskap vid SLU i Uppsala och arbetet med avhandlingen drog ut på tiden.
– Jag kunde inte lämna in i tid, jag fick lite förlängt men jag ville ha mera tid och jobbade utan lön några månader. Jag tänkte inte så mycket på att jag faktiskt var utanför båda systemen.
Sara Antell tog sin examen i februari 2006 och hade skrivit in sig på arbetsförmedlingen när hon lämnat in avhandlingen efter nyårshelgen 2005/2006.
Hon fick nytt arbete först i slutet av mars och sonen kom i oktober 2006. Det var precis så att hon inte hann jobba åtta månader till i sträck för att få tillbaka SGI. – Då jag blev gravid och ringde till Försäkringskassan mötte jag en väldigt oförskämd person. Hon menade att jag fick skylla mig själv och att jag inte skulle komma och utnyttja systemet.

Fick hjälp med att skriva
Efter att Sara Antell nekats högre föräldrapenning än 180 kronor tog hon kontakt med SULF och fick hjälp av Robert Andersson att skriva till Försäkringskassan.
– Vi lyckades skriva ett brev där vi visade på att de knappa fyra månader jag skrivit på lic-avhandlingen utan att vara anställd skulle ses som SGI-skyddad tid. Vi skrev att jag fortbildade mig inom ungefär samma område som jag arbetat med innan jag började forskarstudierna och att jag behövde utbildningen för att kunna fortsätta arbeta inom yrket.
I och med att Sara Antell hänvisade till domen mot Monika Stridberg så fick hon rätt till högre föräldrapeng än grundbeloppet.
– I mina egna samtal med Försäkringskassan så var det totalt kört. Det var en hemsk upplevelse, det blir en så personlig sak som slår mot hela ens väsen. Utan hjälp från SULF hade jag inte klarat det, säger hon.
Nu har Sara Antell avslutat sin barnledighet och är tillbaka på SLU och arbetar på Centrum för uthålligt lantbruk.
– Utan de fyra månaderna gratis slit med avhandlingen så hade det varit ett annat läge, då kanske jag inte haft det här jobbet.
Hon anser att det som hänt henne visar att det är viktigt att vara med i facket,
– Jag har varit med i Naturvetarförbundet länge men dubbelanslöt mig till SULF när jag började doktorera. Och det var tur.
Robert Andersson anser att det här är en principiellt intressant fråga.
– Domen i Länsrätten i Göteborg 2007 borde vara prejudicerande i och med att Försäkringskassan instämmer i den, säger han.
Men han påpekar att det finns mycket som man måste man vara uppmärksam på i sådana här fall. (Se separat text nedan).
– De här två medlemmarna fick rätt men det finns en rad specialbestämmelser att se upp med, exempelvis att skyddet för SGI vid vidareutbildning inom yrket oftast bara gäller i ett år.
Detta medför till exempel att den som under mer än ett år finansierar sina studier med stipendium kan mista skyddet för sin SGI.
Det bör också påpekas att det här problemet inte bara gäller föräldrapenning vid barnafödande utan exempelvis också ersättningen vid vård av sjukt barn och egen sjukdom.

PER-OLOF ELIASSON

Ha koll på SGI

Viktigt att tänka på om man hamnar i samma situation som Monika Stridfeldt och Sara Antell.

Du måste kunna styrka att du bedrivit studier, till exempel genom intyg från lärosätet.
Skyddad sjukpenninggrundande inkomst, SGI, på grund av vidareutbildning inom yrkesområdet kan som längst upprätthållas i ett år om man inte under tiden är tjänstledig från en anställning.
Tänk på att du i omedelbar anslutning till att studierna avbryts eller avslutas (anses normalt ske när avhandlingen lämnas in för tryckning) måste anmäla dig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Det gäller om du vid denna tidpunkt inte har en heltidsanställning eller möjlighet att ha annat SGI-skydd (exempelvis, under vissa förutsättningar, föräldraledighet eller sjukskrivning). Vi rekommenderar alltså att man anmäler sig som arbetssökande senast samma dag som studierna avslutas/avbryts.
Man kan inte få sjukpenning baserad på sin vilande SGI under den tid man har SGI-skydd för vidareutbildning inom yrkesområdet utan först efter att man avslutat/avbrutit studierna. Däremot kan man få föräldrapenning.

Bra att kontakta Försäkringskassan
Man behöver inte kontakta Försäkringskassan för att i förväg ansöka om skyddad SGI, men det kan givetvis vara bra att kontakta den, dels för att det kan kännas tryggare och dels för att få mer tid på sig att agera om de inte skulle godta att man får skyddad SGI.
För att kunna få ersättning enligt arbetslöshetsförsäkringen efter forskarstudierna gäller andra regler. Här är den tid man ägnar åt sin forskarutbildning överhoppningsbar under förutsättning att man bedriver studierna på heltid och att man inte arbetar mer än 79 timmar/månad parallellt med studierna. Man kan dock inte få arbetslöshetsersättning så länge man studerar utan först när studierna varaktigt avbrutits eller avslutats (normalt när avhandlingen gått till tryckning). Givetvis måste man då även vara inskriven på arbetsförmedlingen. Den överhoppningsbara tiden kan som längst uppgå till totalt fem år. Man ska också tänka på att fortsätta betala sin medlemsavgift till AEA (a-kassan). Och om du inte redan är medlem i AEA – gå med medan du har anställning.

ROBERT ANDERSSON,
ombudsman

Du kan läsa mer i Doktoranderna frågar – SULF svarar och i Post-doc manualen som du finner om du loggar in på medlemssidorna. Vi rekommenderar också att du tar kontakt med oss för individuell rådgivning.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023