Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

SULF-agerande gav resultat doktorand fick barnbidrag

1 augusti, 2008
Universitetsläraren

I maj förra året fick en medlem vid Uppsala universitet besked om att barnbidragen för familjens båda barn skulle dras in eftersom han blivit anställd som doktorand.
Bakgrunden var att medlemmen, som kommer från ett land utanför EU/EES, kommit till Sverige för att studera på forskarutbildningen och att sådana personer normalt är undantagna från rätten till bosättningsbaserade förmåner från Försäkringskassan, till exempel barnbidrag. Ett undantag från detta gäller dock för den som har utbildningsbidrag för doktorander, vilket medlemmen hade under en begränsad tid. När han senare, helt enligt reglerna, istället fick anställning som doktorand menade Försäkringskassan att han åter skulle betraktas som studerande och därmed inte längre hade rätt till barnbidrag.
Efter att SULF företrätt medlemmen har nu Försäkringskassan ändrat sitt beslut och därmed återfår familjen rätten till barnbidraget. Vår motivering för att det första beslutet var felaktigt var att en anställd doktorand inte skall anses som studerande i detta avseende, utan behandlas som vilken annan arbetstagare från vilket icke EU/EES-land som helst.
Detta var ett principiellt viktigt fall eftersom vi fått information om att fler individer drabbats av detta ungefär samtidigt. Den som är eller riskerar att bli drabbad av detta och är medlem i SULF kan vända sig till undertecknad för att få stöd.

ROBERT ANDERSSON
ombudsman

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023