Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Nya ramavtal som är klara

1 augusti, 2008
Universitetsläraren

Utöver de ramavtal som Universitetsläraren redovisat tidigare är bland andra följande klara.

Malmö Högskola
Två revisionsperioder. Den 1 oktober 2007 garanteras SACO-medlemmarna ett utfall på 5,3 procent och den 1 april 2009 ytterligare 5,3 procent.

Karlstads universitet
Engångsbelopp 3 600 kronor utbetalas för fjärde kvartalet 2007.
Tre revisionsperioder, per den 1 januari 2008 fördelas 3,3 procent, per den
1 oktober 2008 fördelas ytterligare 3,5 procent och per den 1 september 2009 fördelas ytterligare lägst 4 procent.

Högskolan på Gotland
Engångsbelopp 3 600 kronor utbetalas för fjärde kvartalet 2007.
Två revisionsperioder, per den 1 januari 2008 fördelas 5,5 procent varav 2,5 procent generellt. Per den 1 juli 2009 fördelas ytterligare 5,2 procent varav 1,5 procent generellt.

Högskolan i Kalmar
Tre revisionsperioder, per den 1 oktober 2007 fördelas 3,2 procent, per den 1 oktober 2008 fördelas ytterligare 4,3 procent och per den januari 2010 fördelas preliminärt 3 procent.

Högskolan Kristianstad
Tre revisionsperioder, per den 1 oktober 2007 fördelas 3,5 procent och per den 1 januari 2009 fördelas ytterligare 4,3 procent. Parterna kommer senare överens om vad som fördelas per den 1 januari 2010.

Högskolan Dalarna
Tre revisionsperioder, per den 1 oktober 2007 fördelas 3 procent (individgaranti 300 kronor).
Per den 1 oktober 2008 fördelas ytterligare 3,5 procent (individgaranti 350 kronor).
Per den 1 januari 2010 fördelas ytterligare 4 procent (individgaranti 400 kronor).

Det är fortfarande en bra bit kvar innan avtal kan träffas vid många lärosäten.
Förhandlingar pågår fortfarande vid bland andra universiteten i Linköping, Stockholm och Örebro samt Mälardalens och Södertörns högskolor.
(Se också Universitetsläraren nr 3 och nr 5/2008, som redovisar andra lokala ramavtal).

BJÖRN BIRATH
förhandlingschef

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023