Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Notiser

1 augusti, 2008
Universitetsläraren

Tio års fängelse för knivmordet

Tingsrätten dömde den 42-årige mannen till tio års fängelse för mordet på universitetslektor Fuat Deniz, verksam vid Örebro universitet.

Forskade om assyrier
Mordet den 11 december förra året i Gymnastikhuset på Campus Örebro väckte stor uppmärksamhet (Universitetsläraren 1/08).
Säpo informerades, bland annat för att det spekulerades i politiska motiv till brottet. Fuat Deniz var av assyrisk härkomst och född i Turkiet. Han forskade bland annat om övergreppen mot assyrier i Osmanska riket och om assyriska ungdomars liv i Sverige.
Det visade sig dock snart att det var en 42-årig kusin som begått mordet mot bakgrund av en infekterad släktkonflikt.

Uppsåtet är styrkt
Enligt TT har mannen förnekat att han haft uppsåt att döda, men blivit provocerad och känt sig nonchalerad när han sökt upp Fuat Deniz.
Tingsrätten anser dock att uppsåtet är styrkt bland annat för att 42-åringen högg lektorn med kniv bakifrån i halsen. Han måste ha varit medveten om att ett knivhugg i denna del är ett starkt livshotande angrepp, anser tingsrätten.
Domen på tio år motiveras av att gärningen hade ett hastigt förlopp och att offret knappast hunnit uppleva någon dödsångest. Den dömde ska också betala sammanlagt 270 000 kronor i skadestånd till lektorns änka, dotter och föräldrar.

Skövde är årets studentstad

Det är Skövde som är årets ”SFS Studentstad”.
– Den närhet som finns till kommun, högskola och näringsliv i Skövde har gett studenterna ett kortare kliv ut på arbetsmarknaden och en tryggare tillvaro under studierna. Detta är resultatet av ett målinriktat arbete där studentkåren varit den drivande parten och där den enskilda studenten får skörda frukten, säger Elin Rosenberg, SFS-ordförande i ett pressmeddelande.
Motiveringen lyder: ”För sina tydliga visioner med studenten i fokus tillsammans med en stark entusiasm tilldelas Skövde utmärkelsen SFS Studentstad 2008/09”.
Sedan 1999 har SFS delat ut utmärkelsen, där tanken är att studentkår, kommun, näringsliv och högskola ska samverka för att staden ska bli så bra som möjligt för den enskilda studenten.

Hur många doktorander i medicin ska utbildas?

Idag finns ingen analys av vilket behov det finns av forskarutbildade inom medicin konstaterar Högskoleverket i en aktuell rapport. HSV anser därför att både regeringen och de fakulteter som bedriver utbildningen borde göra en sådan behovsanalys som grund för antagningen av antalet doktorander.
HSV har utvärderat utbildningar på forskarnivå inom medicin, vårdvetenskap och farmaci vid universiteten i Göteborg, Linköping, Lund, Umeå, Uppsala och Örebro samt vid Karolinska institutet och Malmö högskola. Utbildningarna uppfyller alla kvalitetskrav för hög-re utbildning, enligt rapporten.
Bara 14 procent av dem som disputerar i medicin arbetar som forskare vid universiteten och högskolorna efter doktorandstudierna. En mycket stor andel av doktoranderna studerar på deltid och har samtidigt anställning på klinik, skriver HSV i ett pressmeddelande och tillägger ”för dessa upplevs forskarutbildningen i sin nuvarande utformning ha ett lågt meritvärde”.
Bedömargruppen efterlyser därför en forskarutbildning i medicin som är bättre utformad för att utbilda personer som kan vara yrkesverksamma på många olika sätt inom många olika områden.

Nytt institut för havsmiljö etableras

Ett nytt havsmiljöinstitut ska inrättas. Det har regeringen beslutat för att ”öka kraften i den svenska forskningen om hav och havsmiljö”, enligt ett gemensamt pressmeddelande från Utbildningsdepartementet och Miljödepartementet.
Ledningen för institutet kommer att finnas i Göteborg, men verksamheten ska bedrivas som ett samarbete mellan universiteten i Göteborg, Stockholm och Umeå samt Högskolan i Kalmar.
Havsmiljöinstitutet får tio miljoner kronor om året genom det kansli som etableras vid Göteborgs universitet.
Enligt miljöminister Andreas Carlgren har regeringen rivstartat satsningen på att rädda hav.
– En halv miljard kronor har redan avsatts. Nu stärker vi samordningen av havsmiljöforskningen för att alla som arbetar för våra hav enklare och bättre ska kunna använda kunskapen som grund för sina åtgärder.
Han tillägger att havsmiljöinstitutet också kommer att stärka Sveriges internationella arbete för haven.
Högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg säger:
– Vid sidan av klimatfrågan är havsmiljön vår största, akuta miljöfråga.
Han hoppas att det nya institutet ska bidra med kunskap som leder till friskare hav.

Antalet distansstudenter har tredubblats på tio år

Under de senaste tio åren har antalet distansstudenter tredubblats. Nu läser en av fyra på distans, enligt aktuell statistik från Högskoleverket och SCB. De flesta vid Mittuniversitetet och Umeå universitet.
Detta enligt ett pressmeddelande från Umeå universitet, där det konstateras att Mittuniversitetet och Umeå universitet under läsåret 2006/07 hade flest distansstudenter – över 9000 vardera. Vid Mittuniversitetet var andelen distansstudenter 70 procent av samtliga studenter. Nästan lika stor andel distansstudenter hade Högskolan på Gotland. Vid Umeå universitet var andelen 40 procent.
Även Högskolan i Gävle och universiteten i Uppsala och Lund har många studenter på distans, över 5000.
Sedan läsåret 1997/98 har antalet distansstudenter tredubblats, från 29800 till 89000.
De flesta distansstudenter väljer att läsa på deltid. Läsåret 2006/07 var det bara 10 procent som bedrev distansstudier på heltid. För övriga studenter som läser på campus är siffran 57 procent.
Läsåret 2006/07 var 40 procent av distansstudenterna äldre än 34 år, jämfört med 18 procent för övriga studenter.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023