Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Exportera utbildningar ett ”måste” i framtiden

Professor Esmail Salehi-Sangari vid Luleå tekniska universitet arbetar med att exportera utbildning. Han gör det genom att bygga ett nätverk av professorer från universitet runt om i världen, som kan anlitas vid uppdragsutbildningar i olika länder.

1 augusti, 2008
Universitetsläraren

Vi måste vidga vår horisont om vi vill lyckas med att nå ut internationellt med våra utbildningar, vilket jag tror är nödvändigt, säger han.
Esmail Salehi-Sangari är professor och ämnesföreträdare vid Avdelningen för industriell marknadsföring och e-handel vid Luleå tekniska universitet, LTU, och fil dr både i industriell marknadsföring och i e-handel. Han kommer ursprungligen från Iran och har studerat och arbetat vid LTU i 21 år.
Han har goda internationella kontakter och därigenom har universitetet kunnat starta flera internationella utbildningar.
I Iran pågår nu i samarbete med Tarbiat Modarres Universitetet, TMU, för fjärde gången en utbildning av studenter som gör sitt examensarbete för en master i industriell marknadsföring och e-handel. I Ghana är den andra omgången mastersstudenter igång vid University of Education, Winneba Kumasi Campus.
– Och i Costa Rica ska vi ha ett seminarium om turism nu i vår. Där har vi en partner som vi hoppas kunna starta ett masterprogram i turism tillsammans med under 2009, säger Esmail Salehi-Sangari.
En annan avdelning vid universitetet, Drift och underhåll, har också ett mastersprogram i Iran.
– Vårt e-handelsprogram har varit mycket attraktivt så olika universitet i andra länder har visat intresse för samarbete med det programmet. Vi har blivit tillfrågade av ett antal universitet, först från Iran och sedan från andra länder som Ghana, Costa Rica och Dubai, men vi går inte själva ut och försöker sälja utbildningar.

Modell för samarbete
Avdelningen för industriell marknadsföring och e-handel har skapat en modell för att samarbeta med institutioner vid universitet i andra länder.
Huvudsakligen bedrivs undervisningen på studenternas moderuniversitet, dock till stor del med hjälp av ett nätverk av adjungerade professorer från många olika länder.
– Vi har stort antal internationella professorer knutna till avdelningen. Vi använder dessa professorer från hela världen för att hålla utbildningarna i andra länder tillsammans med lokala lärare. Utan det internationella nätverket skulle det inte vara möjligt att genomföra de här utbildningarna.
Man använder sig också av distansundervisning och studenterna kommer även till Luleå för en kort period; i slutet av sina studier är de i Luleå medan de planerar sitt examensarbete.
– Sedan åker de tillbaka till sitt universitet och fortsätter med examensarbetet och har då kontakt med oss per telefon och e-post. Det fungerar bra.

Goda internationella kontakter
Att Esmail Salehi-Sangari bygger upp den här verksamheten beror både på en medveten strategi, på goda internationella kontakter och att avdelningen blivit tillfrågad.
– Min strategi grundar sig på att jag tror att vi måste internationalisera, säger Esmail Salehi-Sangari.
På lång sikt anser han att svenska universitet inte har något val utan måste gå ut internationellt.
– Vi måste hitta en lösning också med tanke på ålderssammansättningen av befolkningen i Sverige. Snart kommer vi att möta stora pensionsavgångar. Naturligtvis kommer det att skapa en mycket bra arbetsmarknad och traditionellt betyder en bra arbetsmarknad färre studenter på universiteten. Om det finns goda möjligheter att få ett bra jobb så föredrar många det istället för att studera på universitetet.
De riktigt stora pensionsavgångarna börjar från och med år 2010 både i Sverige och i hela Europa.
– Det kommer att påverka hela arbetsmarknaden och strukturen vid universiteten och vi behöver hitta en lösning.
En lösning är att gå ut med utbildningar till andra länder.
– Sverige har bra utbildningar med god kvalitet och är också utomlands känt för bra kvalitet på nästan alla områden. De två sakerna tillsammans gör att vi borde ha möjlighet att konkurrera på den internationella marknaden.
Alternativen är då att antingen ta hit internationella studenter eller ta undervisningen utomlands.
– Länder som USA, Storbritannien och Australien har använt båda alternativen, det vill säga på samma gång som de har tagit in utländska studenter till sina lärosäten har de också gått ut med utbildning till andra länder. Det kan bli en modell också för Sverige, anser Esmail Salehi-Sangari.
Ett frågetecken om svenska universitet vill nå ut internationellt med sina utbildningar är att det inte finns några avgifter för utländska studenter i Sverige.
Esmail Salehi-Sangari anser att den frågan måste lösas på ett eller annat
sätt.
– Om du vill kunna tävla på den internationella arenan och kunna erbjuda hög kvalitet, måste det finansieras och den finansiering som vi har internt i Sverige kan inte stödja en långsiktig strategi att vara verksam på den internationella arenan.

Finansiering genom avtal
Att införa studentavgifter för studenter från länder utanför EES-området är en möjlighet. Ett annat tänkbart scenario är att finansieringen sker genom avtal om samarbete på regeringsnivå.
Man kan säga att Luleå tekniska universitet nu arbetar enligt en tredje modell.
– Det är institutioner på det andra universitetet som kommer med förfrågan till oss och det är de som betalar hela kostnaden för LTU.
Esmail Salehi-Sangari understryker att den ekonomiska överenskommelsen är med det andra universitetet, inte med studenten. Luleå tekniska universitet arbetar alltså inte med studentavgifter för enskilda studenter.
Till exempel är det handelsministeriet i Iran som beslöt att ge utbildning i e-handel till 30 av sin anställda.
– Tarbiat Modarres Universitetet i Iran fick en förfrågan och universitetet frågade oss.
De personer som föreslogs gå på utbildningen intervjuades av representanter från LTU och TMU och deras examina validerades.
– De vilkas utbildningsbakgrund var kompatibel med vad vi angivit som förkunskapsnivå och blivit godkända vid intervjun blev antagna till programmet. Tror du att det blir mera av den här sortens utbildningar i framtiden?
– Jag är övertygad om att vi måste gå åt det hållet för att utvidga vår studentbas, säger Esmail Salehi-Sangari.

PER-OLOF ELIASSON

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023