Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Medlemsrekrytering – aktuellt SULF-projekt

Nu drar SULF igång projekt medlemsrekrytering. De närmaste tre månaderna ska Kirsi Höglund, vice ordförande för SULF/Uppsala, lägga grunden för förbundets framtida medlemstillväxt.

1 juli, 2008
Universitetsläraren

Det handlar i första steget om en rekryteringskampanj som också riktar sig till de lärosäten där vi idag inte har några lokala SULF-ombudsmän. Planeringen pågår fortfarande, men alla kommer att höra av oss före sommaren, säger Kirsi Höglund om sitt nya jobb som rekryteringssamordnare.
Bakgrunden till projektet är bland annat det senaste årets negativa medlemsutveckling. Under 2007 tappade SULF nära 500 av sina yrkesverksamma medlemmar, som vid årsskiftet totalt uppgick till knappt 19 500. Många andra Saco-förbund drabbades av samma öde. Totalt för hela Saco handlade det om en nedgång med 1500 yrkesverksamma medlemmar, att jämföra med LO:s minus 130000 och TCO-förbundens minskning med drygt 50000 medlemmar.
Förra året var speciellt, inte minst med förändringarna av a-kassan och stora pensionsavgångar.
Det var inte mer än två år sedan, på SULF-kongressen 2006, som tillväxtmålet sattes till en årlig medlemsökning med 5 procent, berättar Kirsi.
– Då framstod det som realistiskt, verkligheten blev en annan och vi har ändå klarat oss hyggligt.
– Men man har också kunnat se att fackliga organisationer precis som politiska partier, kyrkan och andra stora organisationer lockar färre medlemmar. Så nu är det dags att börja tänka nytt. Hur når vi de unga, de som ska bli framtidens universitetslärare och forskare? De som kanske inte ser samhällsnyttan som det primära för sin verksamhet utan mera funderar på vad som är bra för mig.

Vi kan högskolan
För SULF handlar det om att försöka höja en redan hög organisationsgrad eller åtminstone att bibehålla den. Ett tufft arbete med stora pensionsavgångar de närmaste åren och många som får arbete utanför högskolesektorn. SULF har också en speciell situation med många medlemmar som är dubbelanslutna, det vill säga medlemmar även i ett annat Saco-förbund. Men alla är det inte.
– Det borde vara självklart för alla som verkar inom högskolan, även de som är medlemmar i andra Saco-förbund, att också vara med i SULF eftersom vi kan högskolan.
Som ett led i rekryteringsprojektet finns också tankar om en enkätundersökning där SULF frågar medlemmar om varför de är med i facket.
– Ser man enbart till nyttan, lönefrågor och medlemsförsäkringar eller är det också betydelsefullt att vi finns med som en viktig part på arbetsplatsen? Svaren är viktiga. Det gäller själva värdegrunden, varför vi är med i SULF och vad vi vill ha vårt medlemskap till. Där någonstans börjar det långsiktiga rekryteringsarbetet.
– Naturligtvis hoppas vi att de krafttag som nu tas ska innebära att fler får upp ögonen för SULF. Men kanske är det till sist ändå så att det bästa rekryteringssättet är mun till mun-metoden, det vill säga när medlemmarna pratar med sina kollegor, säger Kirsi Höglund.

GÖRAN STEN

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Oskar MacGregor

kronikapuff-oskar

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023