Många lokala löneavtal är bra

Många lokala avtal är riktigt bra medan det är långt kvar till avtal vid några högskolor.

Några exempel på lokala ramavtal:

Umeå universitet
Engångsbelopp 3 600 kronor har utbetalats för fjärde kvartalet 2007.
Tre revisionsperioder, per den 1 januari 2008 fördelas 3,6 procent, den 1 januari 2009 fördelas 4,1 procent och även den 1 januari fördelas 4,1 procent.

Högskolan i Halmstad
Två revisionsperioder, per den 1 oktober 2007 fördelas 6,5 procent varav 3 procent generellt och 3,5 procent individuellt. Per den 1 april 2009 är utfallet preliminärt, dock fördelas lägst 4,15 procent.

Göteborgs universitet
Per den 1 januari 2008 fördelas minst 5,3 procent och per den 1 april 2009 fördelas ytterligare minst 6,5 procent. Ett engångsbelopp på 3 600 kronor har sedan tidigare utbetalats för fjärde kvartalet 2007.”

Tekniska högskolan i Jönköping
Tre revisionsperioder, per den 1 oktober 2007 fördelas 3,4 procent, den 1 oktober 2008 fördelas 4,4 procent och den 1 januari 2010 fördelas 3,1 procent.

Högskoleservice i Jönköping
Engångsbelopp 3 600 kronor har utbetalats för fjärde kvartalet 2007.
Tre revisionsperioder, per den 1 januari 2008 fördelas 4 procent, den 1 oktober 2008 fördelas 3 procent varav 2,5 generellt och den 1 januari 2010 fördelas 3,6 procent.

Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping
Tre revisionsperioder, för perioden 1 oktober 2007 till 30 september 2008 fördelas 4 procent.
Övriga perioder förhandlas senare.

Hälsohögskolan i Jönköping
Engångsbelopp 3 600 kronor för fjärde kvartalet 2007.
Tre revisionsperioder, för perioden 1 oktober 2007 till 30 september 2008 fördelas 3,4 procent.
Övriga perioder återkommer man till.
De lokala ramavtalen är alltså lite olika utformade i Jönköping.
Läget är kärvt i förhandlingarna vid många andra lärosäten. Det kan vara långt kvar till avtal Det gäller för Linköping, flera lärosäten i Stockholm, flera högskolor i västra Sverige även Dalarna, Karlstad och Mälardalens högskola.
(Se också Universitetsläraren 3/2008, som redovisade andra lokala ramavtal.)

BJÖRN BIRATH
förhandlingschef


Kategorier: Arkiv