Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Notiser

1 april, 2008
Universitetsläraren

Söderholm föreslås att bli ny rektor
Mittuniversitetets styrelse har beslutat förorda Anders Söderholm till ny rektor. Han är professor i företagsekonomi vid Umeå universitet, där han leder en forskargrupp på 11 personer. Han har en bakgrund som organisationsvetare och projektforskare, skriver Mittuniversitetet i ett pressmeddelande.
– Jag har alltid trivs utomordentligt bra med att jobba inom universitetsvärlden. Att nu få möjligheten att representera ett av de nya och innovativa universiteten är en intressant och utmanande möjlighet som jag ser mycket fram emot, säger han.
Tillsättningen går nu vidare till regeringen för ett avgörande beslut. För
närvarande är prorektor Håkan Wiklund tillförordnad rektor.

Växjö och Kalmar avstår fusion
Blekinge Tekniska Högskolas styrelse har beslutat att ”med full kraft realisera sin forsknings- och utbildningsstrategi samt att avstå från att gå vidare mot en fusion med Växjö universitet och Högskolan i Kalmar”, enligt ett pressmeddelande från lärosätet i mitten av februari.
Styrelsen har analyserat frågan under hösten 2007. Resultatet är att den anser att ”BTH har goda möjligheter att utvecklas genom att följa den lagda strategin med sikte på att under perioden 2009–2012 bli en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt”.
Ett samgående med Växjö universitet och Högskolan
i Kalmar skulle ha begränsat BTH:s möjligheter till ytterligare profilering (se också Universitetsläraren 1/2008). Samarbetet med de två lärosätena ska dock fortsätta inom ramen för den strategiska alliansen Akademi sydost.

Avgörande om EES i december
Vi kommer allt närmare vårt mål, säger professor Colin Carlilie, föreståndare för ESS Scandinavia, efter dess konferens i Haag och Delft i Nederländerna 11–12 februari, i ett pressmeddelande.
Målet är att etablera forskningsanläggningen ESS, The European Spallation Source i Sverige, närmare bestämt Lund, med byggstart år 2010.
Den svenska regeringens chefsförhandlare Allan Larsson kommente-
rar:
– Det nordisk-baltiska samarbete som vi nu bygger upp visar att vi
bibehåller ledningen i förhandlingarna. Målet är att tillsammans nå ett mycket starkt finansiellt erbjudande. Den svenska regeringen kommer att ta upp det nordisk-baltiska samarbetet på de nordiska forskningsministrarnas möte och på statsministrarnas möte i Riksgränsen i april.

Konkurrens om anläggningen
Flera länder konkurrerar om att få etablera forskningsanläggningen.
Det kommenteras i pressmeddelandet:
”I processen att välja en plats att bygga ESS kommer december 2008 att bli en milstolpe. Då hålls en EU-konferens om storskalig forskningsinfrastruktur i Versailles i Frankrike. Innan dess kommer den utvärderingsprocess av de tre formella ESS-kandidaturerna Lund, Bilbao i Baskien och Debrecen i östra Ungern, som nyligen startats av det europeiska samarbetsorganet European Strategy Forum on Research Infrastructure också att ha presenterat sina slutsatser”.
Vid konferensen i Nederländerna deltog 28 representanter från departement och universitet i 17 länder.
– Vi förväntar oss att det i Versaille kommer att ske ett formellt tillkännagivande om var ESS ska byggas, säger Colin Carlile.

Det behövs fler läkare som forskar
Varje år de närmaste tio åren pensioneras 250 forskarutbildade läkare. Idag är 80 procent av de forskande läkarna 45 år eller äldre.
Det framgår av ett pressmeddelande från Utbildningsdepartementet, där professor Olle Stendahl som utrett den kliniska forskningen, sammanfattar sina förslag i en åtgärdsplan.
– Snabba insatser för rekrytering och återväxt krävs för att svensk klinisk forskning och därmed omhändertagandet av patienterna ska hålla världsklass framöver. Även industrin är beroende av ett nära samarbete med disputerade medarbetare i hälso- och sjukvården för att kunna utveckla nya läkemedel och instrument.
– Gör vi inget nu kommer patienterna att drabbas på lång sikt och Sverige
bli mindre attraktivt för näringslivet.
Han föreslår bland annat att 160 nya tjänster ska skapas för disputerade i hälso- och sjukvården så att de ska kunna utveckla sin forskning i samklang med den kliniska verksamheten. Han anser också det varje år bör utbildas 100 kliniska forskare vid 10 nya forskarskolor för att möta pensionsavgångarna och nyrekryteringen.
I åtgärdsplanen finns även globala perspektiv, han föreslår att ett forskningsprogram gemensamt för Vetenskapsrådet, Sida och Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) ska få 100 miljoner varje år för global hälsa.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023