Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Protester gav resultat

1 mars, 2008
Universitetsläraren

Regeringen backar från förslaget om ett tak på 75 procent i sjukersättning för de långtidssjuka (Universitetsläraren nr 15/2007).
Det hårt kritiserade förslaget om en begränsning av sjukersättningen efter en samordning mellan kollektivavtalade och offentliga system togs tillbaka bland annat mot bakgrund av ett brev från Saco, enligt vad statsminister Fredrik Reinfeldt förklarade vid en pressträff i Stockholm i mitten av februari.

Ingrepp i förhandlingsrätten
I SACO-brevet (daterat 2007-11-14), undertecknat av ordförande Anna Ekström, sägs bland annat:
”Arbetsmarknadens parter har sedan länge i kollektivavtal förhandlat fram ersättningar vid sjukledighet och avräkningen har skett från ett löneökningsutrymme i motsvarande mån. Den föreslagna minskningsregeln skulle göra eventuella kompletterande avtalsförsäkringar verkningslösa. Parterna behöver långsiktiga spelregler.
Det måste stå parterna fritt att teckna kollektivavtal i de frågor parterna prioriterar utan att lagstiftningen underminerar avtalen. Vi säger nej till en begränsning av avtalsfriheten och den tilltänkta minskningsregeln.”
Brevet avslutas med ”Den föreslagna samordningen mellan kollektivavtalade och offentliga system är ett ingrepp i den fria förhandlingsrätten. Vi anser att parterna måste ha autonomi i dessa frågor.”
Vid pressträffen sade statsministern, återgiven av bland andra Dagens Nyheter och TT, att orsaken till helomvändningen var att han ansåg sig ha fått tillfredsställande garantier av arbetsmarknadens parter, till exempel Saco, att liknande tilläggsförsäkringar inte ska utvecklas ytterligare.
I Sacos brev till regeringen finns dock inga sådana försäkringar.
I en kommentar till Universitetsläraren säger Anna Ekström:
– Vi vill fortsätta att utforma kollektivavtalen på ett ansvarsfullt sätt. Vi anser att parterna måste ha autonomi i dessa frågor.

EVA RÅDAHL

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023