Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Ingen a-kassa via skatten utredningen får nya direktiv

1 mars, 2008
Universitetsläraren

Den 31 januari skulle utredningen om en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring ha kommit med sina första förslag. Men tidtabellen har förskjutits sedan rege-ringen beslutat om tilläggsdirektiv.
Frågan kom på högkant sedan Saco-ordföranden Anna Ekström i en intervju med Dagens Nyheter ifrågasatte om regeringen verkligen kommer att lägga fram något förslag om en obligatorisk a-kassa. ”Vill en borgerlig regering verkligen gå till val på att ha tvingat en miljon människor med i a-kassan?”, var Anna Ekströms fråga i intervjun.
Närmare 400 000 personer har lämnat a-kassan under 2007. Till det ska läggas de cirka 700 000 som stod utanför redan när regeringen började tala om att alla måste ha ett likvärdigt skydd om de skulle bli arbetslösa.
När sen uppgifter började cirkulera om att utredaren Sören Öman väntades föreslå att Skatteverket skulle svara för uppbörden av avgiften från dem som inte ville vara med i en a-kassa, då slog regeringen bakut. Så nu har utredaren fått nya direktiv.
Han ska utreda vilken eller vilka instanser som ska hantera uppbörden av avgifter och utbetalning av ersättningen från arbetslöshetsförsäkringen för de personer som väljer att inte vara medlemmar i någon befintlig arbetslöshetskassa. Dock inte Skatteverket.
– Det är viktigt att försäkringsmässigheten upprätthålls. Då ska inte avgiften gömmas undan i skattsedeln, sade statssekreterare Eva Uddén Sonnegård på arbetsmarknadsdepartementet till nyhetsbyrån TT i samband med att tilläggsdirektivet presenterades. Enligt dessa ska han ”… överväga om uppbörden av avgifter bör göras av en ny myndighet under regeringen samtidigt som den nuvarande Alfa-kassan fortsätter att betala ut
arbetslöshetsersättningen. Alternativet är att den nya myndigheten tar hand om både uppbörd och utbetalning.” Utredaren får tiden fram till 15 maj 2008 på sig för att komma med ett delbetänkande.

Start i juli 2009?
Trots den inledande förseningen blir det ingen extra tid för slutbetänkandet, som ska vara klart senast den 30 september 2008. Någon tidplan för ett eventuellt genomförande finns ännu inte. En start för A-kasseobligatoriet från halvårsskiftet 2009 har nämnts, bland annat av arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin, när utredningsuppdraget presenterades. Om det tidschemat ska hålla måste ett förslag komma redan i regeringens höstbudget, med efterföljande riksdagsbeslut om drygt ett år.
Bortsett från det sena tilläggsdirektivet är det mesta av regeländringarna i det kommande delbetänkandet i princip klart. Det innebär att det nuvarande medlemsvillkoret avskaffas. Inträdesvillkoren mjukas upp, bland annat föreslås den så kallade 17-timmarsregeln försvinna liksom förbudet att bli medlem efter fyllda 64 år. Avgiftsskyldig till den obligatoriska a-kassan blir alla med en årlig arbetsinkomst över 2,7 prisbasbelopp (drygt 110 000 kronor för 2008).
Men Anna Ekströms stora fråga kvarstår: ”Vill regeringen verkligen gå till val på att ha tvingat en dryg miljon människor att gå med i a-kassan”.
Avgiften i obligatoriet måste dessutom läggas högre än i de existerande a-kassorna, annars kommer medlemmarna att hoppa av, menar Anders Edward, Sacos kanslichef och medlem i utredningens referensgrupp.
– Idag skulle det innebära en avgift i obligatoriet på över 410 kronor per månad. Och hur politiskt rimligt kan det vara att de som av rationella skäl valt att stå utanför a-kassan ska tvingas betala 5000 kronor per år för något de inte vill ha.

SVEN ERIK JANSSON och GÖRAN STEN

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023