Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

En del lokala ramavtal klara inom högskolan

1 mars, 2008
Universitetsläraren

Det centrala löneavtalet mellan SACO-S och Arbetsgivarverket, som undertecknades i november, innehöll inga garanterade löneökningar vare sig i kronor eller procent. Avtalet är treårigt och gäller till och med den 30 september 2010. Lönerna revideras vid tre tillfällen, den 1 oktober 2007, den 1 oktober 2008 och den 1 januari 2010. Men lokala SACO-S-råd/föreningar som svarar för förhandlingarna vid respektive lärosäte kan träffa avtal med motparten om andra revisionstidpunkter. Det är ganska vanligt att lokala parter inledningsvis träffar avtal om vilken nivå i procent som ska läggas ut i de fortsatta förhandlingarna.
Förhandlingar som förs gentemot institutioner, fakulteter och andra enheter/områden.
De lokala ramavtal som träffats innehåller ofta engångsbelopp för perioden
1 oktober till och med 31 december 2007.
För ett knappt år sedan träffades det så kallade Industriavtalet. Avtalsvärdet redovisades som 10,2 procent för treårsperioden. Industriavtalets nivå har sedan fått genomslag i en mängd avtal som träffats inom andra sektorer. Så har även skett i de lokala avtalen inom högskolan.
Vi redovisar i det följande exempel på färdiga ramavtal inom högskoleområdet.

Uppsala universitet
Engångsbelopp 3 600 kronor utbetalas för fjärde kvartalet 2007. Två revisionsperioder, per den första 1 januari 2008 fördelas 5 procent och den 1 april 2009 fördelas 5,9 procent.

Lunds universitet
Två revisionsperioder, per den 1 oktober 2007 fördelas 5,2 procent och per den första april 2009 fördelas ytterligare 5,2 procent. Särskilda lönehöjningar för befordrade professorer och en pott för att eliminera osakliga lönehöjningar tillkommer.

Karolinska institutet
Engångsbelopp; 15 procent av en månadslön dock lägst 3 600 kronor och högst 5 100 kronor utbetalas för fjärde kvartalet 2007. Tre revisionstillfällen, den 1 januari 2008, den 1 oktober 2008 och den 1 januari 2010, utan närmare angiven ram.

KTH
Engångsbelopp 3 600 kronor utbetalas för fjärde kvartalet 2007. Två revisionstillfällen, per den 1 januari 2008 fördelas 5,5 procent. Parterna återkommer till vilken ram som skall fördelas per den 1 april 2009.

Chalmers
Engångsbelopp 5 631 kronor (3 990 kronor för doktoranderna) har utbetalats för fjärde kvartalet 2007. Två revisionstillfällen, per den 1 januari 2008 fördelas 5,8 procent och per den 1 juni 2009 fördelas ytterligare 6,2 procent. Doktorandavtalet har reviderats.

Internationella Handelshögskolan i Jönköping
Engångsbelopp 3 600 kronor utbetalas för fjärde kvartalet 2007. Tre revisionsperioder, den 1 januari 2008 fördelas 4 procent, den 1 januari 2009 fördelas 3,2 procent och den 1 januari 2010 fördelas 3,4 procent. Bonus kan till-
komma.

I mitten av februari pågår fortfarande tuffa förhandlingar vid många lärosäten. Det är inte alls uteslutet att en del förhandlingar kommer att stranda och föras vidare till lokal lönenämnd. Men det sker i så fall först sedan SULF och Arbetsgivarverket försökt lösa upp knutarna i de lokala förhandlingarna.

BJÖRN BIRATH
förhandlingschef

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Oskar MacGregor

kronikapuff-oskar

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023