Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Debatt

1 mars, 2008
Universitetsläraren

Vad händer om man rankar svenska universitet och högskolor enligt en modell som sedan 15 år använts på kanadensiska lärosäten av tidskriften Maclean’s. Vi har testat detta med hjälp av data i Sveriges officiella statistik om högskolesektorn (HSV och SCB). Det handlar om lärosätena som utbildningsinstitutioner. Forskningen finns med, men bara för den betydelse forskningsanknytningen av utbildningen har.
Utfallet blir i huvudsak att de äldre universiteten, liksom ett par specialhögskolor och de tekniska högskolorna hamnar högst på listan. De nya universiteten finns i mitten och därefter högskolorna, med de minsta högskolorna längst ner. Kanske är det inget överraskande utfall att de som har de största resurserna också får det bästa utfallet?

I TOPP HAMNAR Karolinska institutet, Handelshögskolan i Stockholm och Sveriges lantbruksuniversitet, lärosäten med begränsade utbildningsområden. Höga söktal, många studenter som rekryteras från områden utanför länet och goda studieresultat bidrar till topplaceringen.
Den ”overlap” som finns mellan universitet och högskolor är intressant, liksom att något nittiotalsuniversitet och den föregående generationen
(Luleå, Linköping och Umeå) ligger tämligen nära varandra. Södertörns högskola och Mittuniversitetet avviker från den allmänna bilden genom att placera sig ”otypiskt” högt respektive lågt.
Rankingen utgår från sex huvudkriterier, som inrymmer flera indikatorer (delkriterier): studenter, lärare, grundutbildning, forskning och forskarutbildning, bibliotek och omdömen från studentspegeln, se vidare En svensk universitetsranking 2007, www.urank.se, där ranking som underlag för studieval och resurstilldelning också diskuteras.

STIG FORNENG
statistiker och utredare HSV
INGEMAR LIND
professor Linköping
THORSTEN NYBOM
professor Örebro

RANKING – här för överskådlighetens skull med platssiffror för sex olika kriterier och sammanvägningen längst till höger

Kriterium Studenter Lärare Grundutb Forskn/forskutb Bibliotek Studentomdömen Summa
Koefficient (0,2) (0,2) (0,2) (0,2) (0,1) (0,1)

Handelshögsk i Sthlm 1 1 3 15 18 1 1
Karolinska institutet 24 4 1 21 2 2
SLU 3 10 1 7 8 5 3
Lunds universitet 10 2 25 4 17 6 4
Uppsala universitet 6 3 21 2 13 15 5
Chalmers tekn högsk 4 9 8 3 27 16 6
Linköpings univ 5 6 9 12 24 8 7
Göteborgs univ 7 7 13 9 26 13 8
Kungl. Tekn högsk 9 8 5 6 28 29 9
Stockholms univ 30 5 26 5 10 24 10
Södertörns högsk 27 11 27 10 3 14 11
Umeå universitet 8 12 18 8 29 10 12
Luleå tekn univ 15 13 24 11 4 21 13
Örebro universitet 13 14 10 14 9 22 14
Högskolan i Borås 29 29 7 27 1 12 15
Lärarhögsk i Sthlm 14 31 2 20 30 3 16
Växjö universitet 12 17 16 18 12 7 17
Karlstads univ 17 19 17 17 7 20 18
Malmö högskola 22 21 6 28 31 4 19
Högsk i Jönköping 11 20 12 30 5 18 20
Högsk Kristianstad 23 27 14 22 15 9 21
Mälardalens högsk 21 23 23 25 11 19 22
Högsk i Halmstad 18 17 28 21 6 25 23
Högsk Väst 28 30 15 31 2 17 24
Högsk Dalarna 24 26 20 29 16 11 25
Blekinge tekn högsk 19 15 30 13 20 31 26
Mittuniversitetet 26 16 29 19 23 26 27
Högsk i Kalmar 16 22 19 26 22 28 28
Högsk i Gävle 25 23 22 24 25 27 29
Högsk i Skövde 20 28 11 23 19 30 30
Högsk på Gotland 31 25 31 16 14 23 31

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Oskar MacGregor

kronikapuff-oskar

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023