Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Notiser

1 januari, 2008
Universitetsläraren

Bra system för rankning är viktigt
Inför sin resa till Japan i mitten av januari kommenterade högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg den högre utbildningen:
– Ranking av högskolor är här för att stanna och nu gäller det att hitta det bästa och mest rättvisa systemet. För mig är ranking främst en service till studenterna som ska investera tid och pengar i sin utbildning, förklarade han i ett pressmeddelande.

SUHF utreder stipendier
Hur kan stipendier användas för att finansiera doktorandtjänster eller utbildningsbidrag? Det ska en arbetsgrupp inom SUHF, Sveriges universitets- och högskoleförbund utreda.
En av ledamöterna är Rikard Lingström, ordförande i SULF:s doktorandsektion Sveriges Doktorandförening, SDF.
Övriga ledamöter är Boo Johansson, professor och vicedekan vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet, och Elias Arnér, dekanus vid forskarutbildningsstyrelsen, KI, samt Kristine Widlund, jurist på personalavdelningen vid Lunds universitet.
Gruppen ska lämna en delrapport till SUHF:s styrelse senast 30 maj.

Jonas Gardell hedersdoktor
Jonas Gardell, författare och artist, har utsetts till hedersdoktor vid den teologiska fakulteten vid Lunds universitet. Promoveringen sker 30 maj.
Utnämningen motiveras med att han i många olika sammanhang verkat för folkbildning inom ramen för den teologiska fakultetens område. Särskilt framhålls hans bok ”Om Gud”, där han tar sig an olika gudsbilder i Gamla testamentet, skriver Lunds universitet i ett pressmeddelande.

Brändström hedersdoktor i Berlin
Dan Brändström, tidigare vd i Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond, välkänd utredare och medlare, har nu utnämnts till hedersdoktor vid Humboldtuniversitetet i Berlin.
Den humanistiska fakultetens motivering till utnämningen är hans stora forskningspolitiska insatser på europeisk nivå, hans engagemang i den europeiska stiftelsevärlden och hans många initiativ till tysk-svenskt vetenskapligt samarbete, skriver Riksbankens Jubileumsfond i ett pressmeddelande.
Dan Brändström mottog doktorsdiplomet vid en ceremoni i Berlin den 7 januari.

Wrange ny rektor
Måns Wrange blir ny rektor för Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Det föreslår högskolans styrelse, som räknar med att han tillträder 1 juli i sommar. Men han är ännu inte formellt utsedd av regeringen.
Måns Wrange, 46, är konstnär och professor på Institutionen för konst vid Konstfack i Stockholm.
I en intervju i Dagens Nyheter svarar han på frågan om hur han kombinerar rollen som konstnär med att vara professor, eller framöver rektor:
–Hård disciplin. Jag har två småbarn också. Men jag arbetar mer som en författare och forskare som håller på med ett långt arbete. Mina projekt kan jag hålla på med i fem, tio år. Så jag kan anpassa min arbetsprocess efter min verklighet. Det jag inte kan anpassa är resandet, 90 procent av min utställningsverksamhet pågår utomlands.

Facklig service på utlandsjobb
SULF har utökat sina avtal om gästmedlemskap och facklig service utomlands.
I november förra året tecknade förbundet avtal med universitetslärarförbundet IFUT, Irish Federation of University Teachers på Irland och med UCU, University and College Union, i Storbritannien.
Avtal finns sedan tidigare med:
• Forskerforbundet, FF, Norge
• Forskarforbundet (Tieteentekijöiden liitto), Finland
• Dansk Magisterforening, DM, Danmark
• Canadian Association of University Teachers (CAUT), Kanada
• American Association of University Professors (AAUP), USA

Avtalen innebär att medlemmar från respektive förbund som tillfälligt arbetar i något av de nämnda länderna har rätt att få facklig service till exempel rådgivning när det gäller arbetsvillkor och löner.

LTH har fått en ny ledning
Lunds Tekniska Högskola har fått ny ledning från 1 januari. Rektor (dekanus) är Anders Axelsson, professor i kemiteknik, och prorektor Ulla Holst, professor i matematisk statistik.
Anders Axelsson är född 1948 och professor sedan 1998. Han har civilingenjörsexamen i kemiteknik från LTH 1973 och också examen från dåvarande lärarhögskolan i Malmö 1977.
Han har även, bland annat, varit forskningsledare inom Norsk Hydro och verkat som gästprofessor vid Université Paris Sud i Frankrike. Sedan 2006 är han medlem av högskolans pedagogiska akademi.
Ulla Holst är född 1946 och professor sedan 1999. Också hon har en lång meritlista och har, förutom på LTH, varit verksam inom såväl Högskoleverket, som dåvarande Naturvetenskapliga forskningsrådet, NFR.
LTH är idag den tekniska fakulteten med 7 000 studenter och
1400 anställda på Lunds universitet. LTH är därmed Sveriges tredje största lärosäte för högre teknisk utbildning, enligt ett pressmeddelande från Lunds universitet.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023