Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Valberedningen har börjat arbeta

Valberedningen inför SULF:s kongress i november 2008 är redan igång med arbetet att hitta styrelseledamöter. Ännu är inga kandidater klara och valberedningen är tacksam för alla förslag från medlemmarna.

20 december, 2007
Universitetsläraren

Anders Nyström blev invald i valberedningen för SULF:s styrelse på senaste kongressen, men han är en erfaren valberedare.
– Jag har varit ordförande i Svenska cykelförbundets valberedning i flera år och jag har varit valberedare för universitetsstyrelsen här ett par år. Man kan säga att valberedning har varit mitt gebit inom i föreningsverksamheten.
Men han är också fackligt aktiv på andra sätt.
– Jag är ordförande för SULF-föreningen på mitt universitet och vice ordförande i SACO-föreningen.
Dessutom har han länge varit ledare inom cykelsporten.
Anders Nyström är adjunkt i teknik vid Mittuniversitetet.
– Jag sysslar med något som kallas teknikdidaktik. Det är ett ganska nyinrättat ämne, vi ska försöka få igång teknikintresset bland grundskollärare, gymnasielärare och bland studenter på lärarutbildningen.
Det är både fråga om att utbilda lärare som ska undervisa i teknik och få lärare i allmänhet att tycka att teknik är intressant och viktigt, att få med teknikbegreppet i den allmänna undervisningen.
Innan Anders Nyström anställdes på dåvarande Mitthögskolan 1995–96 arbetade han framförallt som lärare inom både gymnasiet och olika vuxenutbildningar. Också då var han fackligt aktiv.
– Jag har varit lärare sedan 1972, och har sedan dess varit fackligt engagerad inom LR och SULF. Exempelvis har jag varit ordförande för Lärarnas riksförbund vid Statens vuxenskolor.

Hitta ny ordförande
En central uppgift för valberedningen är att hitta en ny ordförande i SULF.
– Det är väl ingen hemlighet att vår ordförande tänker avgå.
Christoph Bargholtz sitter redan på övertid. Normalt får ordförande och övriga styrelseledamöter bara sitta tre mandatperioder, sex år, men Bargholtz är inne på sin fjärde mandatperiod.
Valberedningen började arbeta på försommaren.
– Vi har träffats tre gånger och vi har bland annat intervjuat avgående ordförande om hur styrelsen fungerar. Som valberedare får man ställa vilka frågor man vill, det är väldigt intressant, man får veta hur organisationen fungerar.
Vid de första mötena har valberedningen också kartlagt lämpliga kandidater som finns i lokalföreningarna. Därefter har den frågat medlemmarna om de har förslag på aktiva ute på universitet och högskolor. Dessutom har ett brev sänts till ordförandena i de olika lokalföreningarna.
– Förhoppningsvis skickar de det vidare till sina medlemmar. Annars går det att kontakta oss via SULF:s hemsida och komma med förslag den vägen. Namnförslag är alltid välkomna.

Förankring i förbundet
Valberedningen tar också fram vad den tycker att en ledamot i styrelsen ska ha för erfarenheter.
– Vi anser att en styrelseledamot i förbundet bör ha förankring i förbundet och ha facklig erfarenhet.
En kandidat ska alltså vara engagerad i fackligt arbete hemma på sitt lärosäte.
– Valberedningen försöker också se till att det i styrelsen finns en spridning geografiskt, på de olika vetenskapliga områdena, olika befattningar som professor, lektor, adjunkt eller doktorand, kön är naturligtvis viktigt. Vi måste också ta hänsyn till etnicitet, det är kanske det svåraste att hitta en spridning där.
Valberedningen har inget arbetsutskott, utan alla ledamöterna arbetar tillsammans.
– Normalt är det sammankallande, Ulla Åhnby, som drar det tunga lasset, men vi jobbar alla för att vi ska få ett bra resultat. Så vi har daglig debatt på nätet. Ofta är det här kontroversiellt så vi är väldigt tysta om namn, vi har ett kodat språk så att det inte går att se vilka människor vi pratar om.
Det finns en plan för det fortsatta arbetet i valberedningen fram till kongressen 19–20 november 2008. Bland annat har de avgående styrelseledamöterna fått ett brev med frågan om de vill fortsätta ännu en period.
Vad är det för krav på styrelseledamöter, hur mycket ska de arbeta?
– De har tio dagars nedsättning i tjänst för fackligt arbete, så kraven är måttliga.
Ordförande, andra och tredje vice ordförande har däremot ersättning från förbundet vilken beslutas av en arvodesnämnd.
Valberedningens förslag till ny styrelse ska vara färdigt i god tid innan nästa kongress.
– Framåt kongressen ska vi ha ett förslag klart. Det kommer vi att offentliggöra, i allmänhet gör man det i kallelsen en månad innan.

PER-OLOF ELIASSON

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023