Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Peter Honeth aviserar ”stora förändringar”

– Vi måste vara beredda att göra stora förändringar, sade Peter Honeth, statssekreterare vid Utbildningsdepartementet, i sitt anförande på Universitetslärarstämman. Men han var också beredd att lyssna på SULF när förändringar blir aktuella. – Vi tar gärna emot SULF:s synpunkter.

19 december, 2007
Universitetsläraren

Peter Honeth ville inte precisera exakt vad som kommer att hända i framtiden ”för det vet jag inte”. Han bad därför stämmodeltagarna att lägga på minnet att han förde ”principiella resonemang”. Till de principiella resonemangen hörde att regeringen kommer att satsa på forskningen. – Det är alldeles uppenbart att det behöver tillföras mer pengar till forskning, sade han och tillade att det krävdes för att stärka Sveriges konkurrenskraft och för att stärka Sverige som forskningsnation. I den kommande forskningspropositionen nästa år ökas resurserna, men hur mycket är oklart. – Det kommer att bli mer till forskning, men jag är mindre säker på att det blir mer till högre utbildning. Därmed inte sagt att resurserna till högre utbildning aldrig mer kommer att ökas, förtydligade han, ” men inte just nu”. Han ansåg även att förslagen i Resursutredningen är ” i alldeles rätt riktning”. Incitament för att öka kvaliteten behöver ”skärpas” tyckte han, men ville inte närmare beskriva på vilket sätt. – Att något ska göras är tydligt. Han konstaterade också att åsikterna om Dan Brändströms Resursutredning är många och att förslagen snart går ut på remiss. Remisstiden blir tre månader. Det handlar om status Peter Honeth sade att den så kallade ”frihetsutredningen” eller ”självständighetsutredningen” snart ska börja sitt arbete. Det handlar om lärosätenas status. – Statliga förvaltningsmyndigheter är bra, men kanske inte den bästa formen för universitet och högskolor, sade han. I andra länder finns lösningar som regeringen nu sneglar på. Kanske ska privaträttsliga inslag vara större eller stiftelseverksamhet? resonerade han och fortsatte: – Eller en ny form av statlig verksamhet, men inte förvaltning. Också studenternas situation blir belyst. ”Studiesociala utredningen” har till- satts. Den ska bland annat utreda hur studier kan bedrivas under ”rimliga förutsättningar”. Också förmedlingen av studiemedel ska granskas. Kanske ska en ny form lanseras, som att lägga ut studiemedelssystemet i banksystemet, sade han. Förslag som väcker debatt Inom kort kommer Befattningsutredningen att lägga sina förslag, fortsatte han (enligt direktiven senast 14 december). – Den kommer att ge ökade möjligheter till lokala anpassningar. Det är något som berör anställda, studenter och fackliga organisationer, konstaterade han och menade att många ansåg att en central statlig arbetsgivare skulle vara mer lyhörd än en lokal arbetsgivare, men att så inte är fallet. – Vi måste vara beredda att göra stora förändringar. Vi måste se allt i ett internationellt perspektiv. Peter Honeth trodde att kommande förslag, som han ännu inte ville precisera, väcker debatt. – Men det hade ju varit värre om det politiska systemet hade sagt ”gör som ni alltid har gjort”.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023