Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Fler lärosäten kommer att justera lönerna efter granskningen

Efter Jämos granskning kommer lönerna att justeras på ett antal lärosäten som har funnit osakliga löneskillnader mellan könen. De allra flesta som fått höjda löner är kvinnor, men även några män med felaktiga löner har upptäckts.

19 december, 2007
Universitetsläraren

Justeringarna kan gälla löneskillnader mellan lika arbete eller likvärdigt arbete. Med lika arbete menas att en person gör i stort sett samma arbetsuppgifter som en annan person. Med likvärdigt arbete menas att ett arbete vid en sammantagen bedömning ställer lika stora krav som ett annat arbete. Här handlar det alltså om löneskillnader mellan grupper av arbetstagare och en jämförelse mellan kvinnodominerade arbeten och arbeten som inte är kvinnodominerade. Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, satsar 800 000 kronor per år på 60 kvinnor i så kallat ”lika arbete”. Det vill säga 50 kvinnliga forskare får löneförhöjning med i genomsnitt 600 kronor per månad och tio kvinnliga försökstekniker får löneförhöjning med 500 kronor i månaden.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023