Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Notiser

18 december, 2007
Universitetsläraren

Ny nationell databas
Göteborgs universitet blir värd för Svensk nationell datatjänst, SND.
Uppdraget är till exempel arkivering, kvalitetssäkring och dokumentation av forskningsdatabaser, rådgivning och information till forskare samt medverkan i internationella nätverk för dataarkiv.
Ett avtal om detta undertecknades i början av november mellan Vetenskapsrådet och Göteborgs universitet. Det gäller under fem år och kan förlängas. SND får 30 miljoner kronor av Vetenskapsrådet under åren 2008–2012. Inklusive medel från universitetet får SND en årsbudget på minst tolv miljoner år 2012, enligt ett pressmeddelande från Vetenskapsrådet.
Tanken är att SND inom fem till tio år kommer att ha fullständig information om svenska databaser inom samhällsvetenskap, epidemiologi och humaniora samt överblick över motsvarande databaser i andra länder.

Ökade anslag till humaniora
Humaniora och samhällskunskap får 230 miljoner i forskningsanslag från Riksbankens Jubileumsfond.
Det är en ökning med 35 miljoner jämfört med förra året, enligt vd Göran Blomqvist.
– Anslagsökningen har blivit möjlig genom fondens framgångsrika förvaltning under många år, säger han i ett pressmeddelande.
Men det är många som ansöker om anslag och trots ökningen kan Jubileumsfonden bara finansiera fem procent av dem eller 45 av 819 ansökningar. Orsaken är bland annat ett ökat tryck för att disputationerna har blivit fler och för att lärosätenas fakultetsanslag har urholkats, förklarar han.

Skollärare får forska på arbetstid
De närmaste åren ska 350 lärare ges möjlighet att forskarutbilda sig med bibehållen lön. Regeringen avsätter en halv miljard kronor fram till 2010 för detta med motivering att lärare med egen forskningserfarenhet höjer kvaliteten i skolans undervisning.
I praktiken innebär satsningen att en lärare med bibehållen lön kan bedriva forskarstudier på en forskarskola, vid ett universitet eller en högskola under 80 procent av sin arbetstid och arbeta återstående 20 procent som lärare vid sin skola, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

KTH har fått ny rektor
Peter Gudmundson är ny rektor på KTH. Han har varit professor i
materialmekanik på KTH och han är också ledamot av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).
Regeringen utsåg honom 8 november, bara några dagar innan hans förordnande började, nämligen 12 november. Förordnandet gäller till och med 11 november 2013.
Tidigare i höst föreslog KTH:s styrelse att han skulle bli rektor.

Nya miljoner till forskning om medicin
Vetenskapsrådet ökar stödet till medicinsk forskning med 323 miljoner till nya projekt och anställningar under 2008. Av närmare 1 500 ansökningar beviljades drygt 400.
Totalt fördelar ämnesrådet för medicin 800 miljoner kronor i forskningsstöd nästa år skriver Vetenskapsrådet i ett pressmeddelande.
Huvudsekreterare vid ämnesrådet för medicin, Håkan Billig noterar:
– Särskilt positivt är att i år har män och kvinnor varit lika framgångsrika när det gäller nya projektansökningar.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023