Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Debatt med svar

18 december, 2007
Universitetsläraren

I Universitetsläraren (15-07) srev MarieLouise Samuelsson om den ”affär” vid Uppsala universitet då två matematikprofessorer, Burglind Jöricke och Oleg Viro, slutade med omedelbar verkan efter var sitt möte med UU:s rektor Anders Hallberg.
Jag förmodar att syftet med artikeln var att informera SULF:s medlemmar om vad som hänt och i så fall är jag förvånad över hur ensidig framställningen i artikeln är. Undertecknad har ingen förstahandsinformation om fallet, utan jag har fått min information via matematikersamfundet. Den beskrivning av fallet som givits i till exempel matematikersamfundets medlemsutskick är dock så vitt jag förstår inte omtvistad.

DET MEST FRAPPERANDE med Samuelssons artikel är att det enbart är den ena sidan som kommer till tals: Rektor Anders Hallberg citeras flitigt och det är också han som får sista ordet. Artikeln inleds med ett citat från den tidigare prefekten vid matematiska institutionen Anders Öberg som var i konflikt med Viro och Jöricke , om jag uppfattat det riktigt. Tore Frängsmyr som också citeras är en person som Hallberg hänvisat till. Ytterligare två personer yttrar sig i artikeln, Anders Grundström från SULF i Uppsala och Förbundsjurist Thomas Kihlberg. De två senare kan väl inte uppenbart sägas tillhöra något av de två lägren.
Att alla dessa personer ges plats i artikeln är inte fel i sig och att Hallberg som är en av huvudfigurerna tar stor plats är naturligt, men det blir en obalans när varken Jöricke, Viro eller någon av dem som kritiserat Uppsala rektors handläggning av ärendet får säga sin mening.

HANS SANDQUIST
högskoleadjunkt i matematik
vid Högskolan Dalarna

Svar:
Avsikten med artikeln var att sammanfatta det som hänt, med betoning på hur Uppsala universitet agerat som arbetsgivare, däremot inte att ta ställning till eller medverka i den omfattande debatten.

MARIELOUISE SAMUELSSON
frilansjournalist
EVA RÅDAHL
chefredaktör

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023