Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Strandade förhandlingar – arbetstiden avgörande

Förhandlingarna mellan SACO-S och Arbetsgivarverket strandade på frågan om universitetslärarnas arbetstider. Två medlare tillsattes och när denna tidning ges ut kan medlingsförhandlingarna vara avslutade. Medlemmarna har i så fall informerats via mail och på SULF:s hemsida.

17 december, 2007
Universitetsläraren

Redan från början av förhandlingarna var det klart att parterna stod långt ifrån varandra när det gällde universitetslärarnas arbetstider. SULF, som förhandlar genom SACO-S, ville ha ett tydligare arbetstidsavtal; bättre villkor när det gäller lärarnas och forskarnas arbetstider, alla lärare ska garanteras tid att inom tjänsten följa forskningen och själva kunna forska och tilldelas så mycket tid som behövs för undervisning och andra arbetsuppgifter. Dessutom ville SULF att lärarna inte ska tvingas till obetalt övertidsarbete på grund av för mycket undervisning. Lärosätena, som förhandlar genom Arbetsgivarverket, ville däremot riva upp arbetstidsavtalet och ta bort all central reglering av arbetstiden. Arbetsgivarna ville ta det lokala lärosätets ekonomi till utgångspunkt för hur mycket undervisning och annat arbete som lärarna måste utföra, om lärosätet har dålig ekonomi bör alltså lärarna arbeta mera. SULF betraktade arbetsgivarnas inställning som orimlig. – Om det saknas resurser så löser man inte den frågan genom ännu mer obetalt övertidsarbete. Redan idag jobbar lärarna gratis för att tidsmässigt klara undervisningen. De kan inte förväntas ställa upp på sin fritid också för att se till att undervisningen är forskningsanknuten, kommenterade SULF:s förbundsdirektör Git Claesson Pipping i ett pressmeddelande. – För att svensk universitetsutbildning ska hålla hög internationell klass krävs att universitetslärare ges möjlighet till att både forska och undervisa. Också SULF:s förbundsordförande Christoph Bargholtz uttalade sig i pressmeddelandet: – Budgetpropositionen trycker på vikten av att universiteten är attraktiva arbetsplatser och regeringen har aviserat nya propositioner som kommer att förändra hela sektorn. Att i det läget försämra universitetslärarnas arbetssituation är att spänna kärran före hästen. Driva frågan hårt Redan för ett år sedan räknade SULF:s förhandlingschef Björn Birath med att arbetstidsregleringen för universitetslärare och forskare skulle bli den tunga frågan i den kommande avtalsrörelsen. – Vi kommer att driva den frågan hårt, framförallt mer tid till forskning och kompetensutveckling och erforderlig tid för undervisning och andra arbetsuppgifter, sa han då till Universitetsläraren. Fastän avtalet inte löpte ut förrän sista september 2007 hade SULF internt inlett förberedelserna inför avtalsrörelsen redan hösten 2006. Förhandlingsdelegationen hade då gått ut till lokalföreningar och sektioner med en remiss om vilka frågor delegationen bedömde som väsentliga. I början av 2007 började förhandlingsdelegationen dra upp riktlinjerna för avtalsrörelsen och under våren hade SACO-S förhandskontakter med arbetsgivarsidan. Formellt växlade parterna inom den statliga sektorn sina yrkanden i juni, och då fastställde de också en slutplan för förhandlingarna. Målet var att träffa ett avtal i september, men redan i våras bedömde Björn Birath att det var en öppen fråga om förhandlingarna skulle hinna slutföras innan oktober månad. Björn Birath är en av SACO-S huvudförhandlare och under pågående medling var han försiktig med att uttala sig. – Vi står en bit från varandra eftersom vi i direktförhandlingar inte klarat av att hitta en lösning. För några veckor sedan hade jag väl ett visst hopp om att det skulle lösa sig, men det blev låsningar på arbetsgivarsidan. Det är bara att konstatera att vi inte hittat någon lösning och det var nödvändigt med medlarhjälp. Två medlare utsedda Förhandlingarna om universitetslärarnas arbetstider strandade fredag 19 oktober. Måndag 22 oktober utsåg Samarbetskommittén för det statliga området två medlare, så kallade opartiska rådgivare, Ulf Perbeck och Dan Brändström. Ulf Perbeck är före detta förhandlingschef på Landstingsförbundet. Han är ersättare i Arbetsdomstolen och är väl insatt i det statliga avtalsområdet bland annat efter att ha gjort utredningsarbeten för parterna inom avtalsområdet. – Men det är första gången jag är medlare i centrala öppna förhandlingar, säger han. Ulf Perbeck vill inte kommentera det pågående medlingsuppdraget. Dan Brändström är förtrogen med sakfrågorna, han har bland annat varit vd för Riksbankens jubileumsfond och är aktuell som utredare av resurserna till svenska lärosäten. – Däremot har jag inte haft något sådant här medlingsuppdrag tidigare, säger han. Inte heller Dan Brändström vill kommentera den pågående medlingen.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023