Ledare nummer 16-07

På första sidan av Times Higher Education Supplement stod nyligen att läsa att Bradford University beslutat slopa alla ”teaching only contracts” från och med innevarande läsår (THES 21 September 2007). Universitetet som var ett av de första i Storbritannien att införa läraranställningar utan utrymme för forskning har nu beslutat att alla lärare i varierande omfattning också ska vara aktiva som forskare – för kvalitetens skull.


Kategorier: Arkiv