Ledare nummer 14-07

När detta trycks har budgetpropositionen presenterats, men det finns inget skäl att tro att den innehåller annat än det som redan nu meddelats. Tyvärr är det inga genuint goda nyheter. När det gäller forskning hänvisar man till en kommande forskningsproposition. För en svältande är det möjligen bra att tro att det finns hopp om mat i nästa vecka, men det lindrar vare sig plågan eller vetskapen om att man kanske har hunnit svälta ihjäl innan dess.


Kategorier: Arkiv