Krönika nummer 14-07

Jag vet inte om ni lade märke till det men i somras lanserade den dåvarande utbildningsministern, Lars Leijonborg, idén om en examenspremie till studenter som fullbordar utbildningen fram till examen på den stipulerade tiden (Universitetsläraren 12/2007). Förslaget hann aldrig röra upp någon mer omfattande debatt i medierna eftersom det snabbt kom att skymmas av den nye kanslerns, Anders Flodström, utspel om behovet av att minska antalet universitet i Sverige. De argument jag hann uppfatta för en snabbhetspremie var dels att de studenter som snabbt strömmar igenom utbildningen åsamkar lärosätet mindre kostnader och att ett tidigare inträde på arbetsmarknaden genererar större skatteintäkter.


Kategorier: Arkiv