Debatt nummer 13-07

Under de senaste tio åren har högskolans lärare fått en allt större undervisningsbörda eftersom antalet studenter ökat markant. Samtidigt har ersättningen per helårsstudent minskat i värde, vilket innebär att lärosätena inte haft råd att anställa ett tillräckligt antal lärare. Det har därmed blivit svårt och ibland helt omöjligt att hålla en jämn och tillfredställande standard på undervisningen. De fast anställda lärarna har alltså fått en drastiskt ökad arbetsbörda samtidigt som så mycket som en tredjedel av universitetens forskande och undervisande personal inte har någon fast anställning!


Kategorier: Arkiv