Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Debatt nummer 13-07

13 december, 2007
Universitetsläraren

Under de senaste tio åren har högskolans lärare fått en allt större undervisningsbörda eftersom antalet studenter ökat markant. Samtidigt har ersättningen per helårsstudent minskat i värde, vilket innebär att lärosätena inte haft råd att anställa ett tillräckligt antal lärare. Det har därmed blivit svårt och ibland helt omöjligt att hålla en jämn och tillfredställande standard på undervisningen. De fast anställda lärarna har alltså fått en drastiskt ökad arbetsbörda samtidigt som så mycket som en tredjedel av universitetens forskande och undervisande personal inte har någon fast anställning!

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023