Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Debatt

1 december, 2007
Universitetsläraren

Det finns agenter och agenter. Jag menar inte att de som förespråkar kvalitetsutveckling håller sig med hemliga spioner. I mitt inlägg i Universitetsläraren 7/2007 syftade jag på den mera anspråkslösa språkliga varianten av agenter.
De som är förtjusta i kvalitetsutveckling undviker påfallande ofta att tala om vem som ska göra något för att de goda resultaten ska uppnås; så även de fyra professorerna i sitt svar på mitt påpekande (Universitetsläraren 10/11/2007). Jag tror det är därför alltihop verkar så idylliskt.

DE FLESTA KÄNNER nog sympati för paroller som ”allas delaktighet” eller ”lyhört ledarskap”. Inte minst vid universitet och högskolor finns det dock olika uppfattningar om vad som ska åstadkommas och hur verksamheten ska bedrivas.

TILL SIST MÅSTE någon bestämma att alla ska vara delaktiga (även ovilliga personer), vad de ska vara delaktiga i och hur man ska avgöra frågor där det finns olika uppfattningar.

KARIN BRUNSSON
ekonomie doktor, Allmänna Ord i Sverige

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023