Avtalsrörelsen: Arbetstiden i fokus

De pågående förhandlingarna om avtal för statligt anställda är tuffa. Nuvarande avtal löper ut den 30 september. Arbetsgivarverket har lagt yrkanden som måste uppfattas som en kraftig försämring av nuvarande arbetstidsvillkor för statligt anställda.
Förhandlingarna försvåras även av att lönedelarna i de statliga myndigheternas anslag räknas upp med låga tal, i år med 1,01 procent och för nästa år med 0,78 procent. De historiskt sett låga omräkningstalen, som politikerna beslutat om, innebär ett ordentligt rationaliseringstryck för många myndigheter. Många kan få svårt att behålla nuvarande antal anställda. Det nuvarande systemet för anslagsomräkning är helt enkelt orimligt.
Det kan inte uteslutas att parterna behöver medlarhjälp för att nå fram till nya avtal. Men förhandlingsledningarna i SACO-S, övriga arbetstagarorganisationer och Arbetsgivarverket förhandlar den närmaste tiden direkt med varandra. Parternas yrkanden bereds fram till den 7 september i gemensamma arbetsgrupper. Därefter inleds slutförhandlingarna.
Under förhandlingarna lämnar SULF återkommande information via mail till medlemmarna om läget.

Läs mer om SACO-S respektive Arbetsgivarverkets yrkanden.

BJÖRN BIRATH
förhandlingschef i SULF
vice ordförande i SACO-S


Kategorier: Arkiv