Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

SULF har fått två skadestånd

SULF har fått två skadestånd i samband med tvister om avvecklingen av ämnet informatik vid institutionen Ekonomihögskolan på Mälardalens högskola. Själva ämnet är däremot under nedläggning men så långt som till uppsägningar har man inte kommit.

30 november, 2007
Universitetsläraren

Antagningen till ämnet informatik har stoppats från och med höstterminen 2007. Ämnet kommer att avvecklas stegvis under tre år så de antagna studenterna kan examineras. 13 lärare hotas av uppsägning, inklusive professorn. SULF anser att Mälardalens högskola inte har följt medbestämmandelagen vid neddragningen av antalet helårsstudieplatser vid institutionen Ekonomihögskolan, och inte heller det lokala samverkansavtalet när det gäller informatikämnets nedläggning vid samma institution. I en del av förhandlingarna kunde man enas. Arbetsgivaren medgav brott mot MBL och SULF fick ett skadestånd på 10 000 kronor, totalt yrkade man på ett skadestånd på 70 000 kronor. – Den del man inte var överens om var nedläggningen av ämnet informatik på Ekonomihögskolan. Då påkallade vi en central tvist, säger SULF-ombudsmannen Jan-Erik Sköld som skött de centrala förhandlingarna. I den centrala tvisten hävdade Arbetsgivarverket, som företräder Mälardalens högskola, att de 10 000 kronorna som Arbetsgivarverket betalat var ett paketpris för båda tvisterna. – Enligt arbetsgivarens sätt att se det var frågan löst då den centrala tvisten bottnade i ett missförstånd. Ett helt obegripligt synsätt, säger Jan-Erik Sköld. Detta stöttes och blöttes vid två förhandlingstillfällen och vid det tredje tillfället så enades parterna om ett reducerat skadestånd på 15 000 kronor i den an-dra delen av tvisten. – Arbetsgivaren medger att han brutit mot förhandlingsskyldigheten. Vi är överens om att det ska utgå ett skadestånd och att man brutit mot förhandlingsskyldigheten genom att utan förhandling avveckla ämnet informatik. Processen pågår Informatikämnet vid Ekonomihögskolan är formellt sett inte nedlagt utan de studenter som börjat studera tidigare har möjlighet att slutföra sin utbildning. – Men det är mycket marginellt av ämnet som blir kvar. Man har en turordningskrets där alla lärare från professor och neråt avvecklas i en övertalighetsförhandling. Den övertalighetsförhandlingen har slutat i oenighet, men där har arbetsgivaren sista ordet. Nu pågår processen, man har gått vidare och håller på med utredningar om eventuella omplaceringar. Men så långt som till uppsägningar har man inte kommit ännu. – Arbetsgivaren har medgivit att man inte har förhandlat som man borde gjort när man avvecklade ämnet informatik. Men det ändrar inte så mycket i sak, ämnet är avvecklat, det råder vi inte bot på. Nu får vi bevaka de individuella medlemmarnas intressen i övertalighetsprocessen, säger Jan-Erik Sköld.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Oskar MacGregor

kronikapuff-oskar

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023