Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Notiser

30 november, 2007
Universitetsläraren

Samarbetet fortsätter efter 2010 Samarbetet i Bolognaprocessen ska fortsätta även efter 2010 beslöt medlemsländerna vid sitt möte London i mitten av maj, enligt kommunikén från mötet. De numera 46 medlemsländerna träffas vartannat år och olika arbetsgrupper är verksamma i mellanperioden. Nästa möte blir i april 2009 i Leuven i Belgien, i närheten av Bryssel. Målet, som formulerades vid ett möte i Bologna år 1999 av de då 29 medlemsländerna, har hela tiden varit att till år 2010 ha skapat det gemensamma utbildningsområdet EHEA, The European Higher Education Area. Till mötet i Leuven ska fler analyser och detaljerade rapporter utarbetas, särskilt om rörlighet och den sociala dimensionen. Se vidare i länken: www.dfes.gov.uk/bologna/uploads/documents/LC18May07.pdf

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023